Ogólnopolska konferencja naukowa U(ś)cisk teraźniejszości: Nowe gatunki, konwencje i formy we współczesnej kulturze


-

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Wrocław, Plac Nankiera 15b

Koło Naukowe Młodej Krytyki UWr wraz z Kołem Naukowym Teorii Literatury UWr oraz Pracownią Współczesnych Form Krytycznych UWr serdecznie zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową U(ś)cisk teraźniejszości: Nowe gatunki, konwencje i formy we współczesnej kulturze, która odbędzie się stacjonarnie 24–25 maja 2024 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

„Zmienia się skóra świata (...) rozpoczyna się nowa epoka – epoka uścisku z teraźniejszością” – ogłaszał Tadeusz Peiper w Punkcie wyjścia, artykule wstępnym premierowego numeru „Zwrotnicy” (1922). Pierwsza edycja konferencji odbywała się w ramach świętowania stulecia tego pisma, stąd powiązanie tematu z ideą Peipera. Podczas drugiej edycji chcielibyśmy nadal pozostać w tytułowym „u(ś)cisku z teraźniejszością”, ale skupić się na zagadnieniach związanych z nowymi gatunkami, konwencjami i formami w dziełach kultury.

Zaproponowana tematyka może być ujmowana z wielu perspektyw, dlatego do udziału w sesji zapraszamy studentów, doktorantów i badaczy zainteresowanych literaturą, teatrem, filmem, sztukami wizualnymi, nowymi mediami, publicystyką, dyskursem filozoficznym, naukowym.

 

Proponowana problematyka:

  • współczesne gatunki, konwencje i formy w literaturze, filmie, serialach, grach i innych mediach;
  • kategorie teraźniejszości i nowości w dzisiejszej kulturze; 
  • wpływ kultury na tworzenie nowych gatunków i tendencji;
  • problematyka współczesnej genologii;
  • metagatunkowość, trans- i intertekstualność, intermedialność;
  • nowe media a sztuka;
  • nowe formy w przestrzeni cyfrowej;
  • przemiany gatunkowe;
  • wpływ uwarunkowań i przemian społecznych na wytwarzanie się nowych gatunków;
  • sztuka odnawiająca lub poddająca rewizji tradycję (poetyka, motywy, kwestie światopoglądowe).

 

Podstawowe informacje:

·         Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut

·         Ostateczny termin nadsyłania abstraktów: 12 kwietnia 2024 r.

·         Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego pod poniższym linkiem: https://forms.gle/wS8KPgQZKm4JAeyc9 

·         Język konferencji: polski

·         Opłata konferencyjna: 250 zł

·         Kontakt: knmk.uwr@gmail.com

Organizatorzy
Koło Naukowe Młodej Krytyki Uniwersytetu Wrocławskiego:

Kajetan Poniatyszyn

Julia Iwanicka

Weronika Kociołek

Olga Karlińska

Zuzanna Madurska

Opiekun koła – Oskar Meller

 

Koło Naukowe Teorii Literatury Uniwersytetu Wrocławskiego:

Jakub Famulski

Mateusz Karpio

Mateusz Materek

Julia Iwanicka

Kajetan Poniatyszyn

Opiekunka koła – dr Katarzyna Lisowska

Pracownia Współczesnych Form Krytycznych Uniwersytetu Wrocławskiego


Źródło:  https://www.facebook.com/mlodzikrytycyuwr

Aktualizacja:  2024-04-02