Emocje ogrodów Łazienek Królewskich – wielość perspektyw


-

Muzeum Łazienki Królewskie, Pałac na Wyspie
Warszawa, ul. Agrykola 1

Zabytkowe ogrody rezydencjonalne Łazienek Królewskich są jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc Warszawy. Liczni goście wracają do nich po wielokroć, aby zaznać wytchnienia, przyjemności, kontaktu z naturą, sztuką i historią. To miejsce łączące pokolenia, sceneria ważnych zdarzeń z historii Polski, lecz również historii osobistych i rodzinnych. Mimo upływu czasu oraz zmian cywilizacyjnych i społecznych, Łazienki utrzymują (a może nawet wzmacniają) status symbolu Warszawy, będąc jednocześnie silną marką emocjonalną.
Zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej Emocje ogrodów Łazienek
Królewskich – wielość perspektyw, której podstawowym celem jest zebranie stanu badań na
temat historii i recepcji ogrodów Łazienek Królewskich, ale również ukazanie ich przez pryzmat emocji indywidualnych i społecznych, jakie wywołują. Ogród to przedmiot badań, który może być wielorako problematyzowany: jako dzieło sztuki, żywy zabytek, obiekt dziedzictwa kulturowego, przestrzeń publiczna, polityczna i społeczna czy też miejsce, gdzie równolegle toczy się „wielka historia” i mikrohistorie.

Do udziału zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, m.in. historii sztuki, historii, antropologii kulturowej, literaturoznawstwa, socjologii, psychologii, architektury krajobrazu oraz innych dziedzin techniczno-inżynieryjnych, a także osoby zajmujące się ujęciami interdyscyplinarnymi.


Źródeł pozytywnej recepcji Łazienek Królewskich należy szukać u ich zarania, w decyzjach pierwszych właścicieli. Nasycali oni tereny Ujazdowa ważnymi dla siebie znaczeniami, które choć  w następnych pokoleniach ewoluowały, to jednak w zasadniczym zrębie okazały się niebywale trwałe. Wyspa, Arkadia, mit „złotego wieku” obecny w Metamorfozach Owidiusza – toposy te odnajdziemy w Łazienkach Królewskich. Współcześnie pobrzmiewają one w przekonaniu o tym, że Łazienki Królewskie są najszczęśliwszym miejscem w Warszawie. Kulturowe wzory praktyk i doświadczania podpowiadają nam, że w ogrodach Łazienek należy szukać szczęścia, jednak teksty kultury i źródła historyczne sugerują, że należy zniuansować to przekonanie. Dowodzą, że odwiedzinom w Łazienkach towarzyszą różne stany emocjonalne: oprócz szczęścia także smutek, cierpienie, strach, patriotyczne uniesienie, rozkosz przyjemności. Rodzaj i temperatura tych przeżyć zależy od wielu czynników: momentu w historii świata i społeczeństwa, bagażu doświadczeń jednostki, wreszcie podatności na oddziaływanie ogrodu jako efektu pracy projektantów, którzy tak dobrali poszczególne elementy, aby swym dziełem wywołać konkretne doświadczenia i przekazać istotne dla siebie treści.


Do rozważenia w ramach konferencji proponujemy następujące zagadnienia, mające na celu
przedstawienie ogrodów Łazienek Królewskich z różnych perspektyw:


• Historia ogrodów;
• Ogrody a biblijne i antyczne motywy związane z powrotem do stanu utraconej szczęśliwości;
• Doświadczenie ogrodów zapisane w literaturze i sztukach wizualnych;
• Doświadczanie natury w ogrodach;
• Projektowanie ogrodów – projektowanie emocji;
• Relacja ogrodu z architekturą;
• Odwiedzający implikowany;
• Praktyki ogrodów – praktyki ogrodnicze;
• Pamięć i emocje: mikrohistorie ogrodów;
• Ludzie ogrodów – ogrodnicy i ogrodniczki;
• Zamieszkiwanie ogrodu: ponowna integracja z naturą;
• Łazienki wielozmysłowe i immersyjne.


Osoby zainteresowane udziałem w konferencji zapraszamy do przesyłania zgłoszeń
do 31 marca 2024 r. na adres konferencja.ogrody@lazienki-krolewskie.pl

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Planujemy publikację pokonferencyjną.
Językami konferencji są polski i angielski.

W treści zgłoszenia prosimy umieścić:
1. Imię i nazwisko, tytuł referatu, afiliację;
2. Abstrakt (maksymalnie 1500 znaków ze spacjami);
3. Numer telefonu i adres e-mail.


Zgłoszenie na konferencję jest równoznaczne z akceptacją klauzuli RODO, opublikowanej na stronie Muzeum Łazienki Królewskie:
https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/nasze-projekty/
emocje-ogrodow-lazienek-krolewskich-wielosc-perspektyw

Listę prelegentek i prelegentów przedstawimy do 31 maja 2024 r. Program obrad i informacje
organizacyjne roześlemy mailowo.