Ogólnopolska konferencja naukowa „Cierpienie, żal, utrata– cywilizacja, historia, kultura, obyczaj”


-

Online

Obecne tempo życia nie pozwala na pełne przeżywanie doznanej straty, często też lekceważone bywają oznaki smutku, odczuwanie straty etc. Brak możliwości przepracowania różnego rodzaju traum, tęsknot negatywnie wpływa na procesy poznawcze i kondycję psychiczną wielu ludzi, mimo że ta optyka ulega powolnym zmianom. Dyskurs funkcjonujący w mediach społecznościowych wymusza niejednokrotne prezentowanie zadowolenia z życia, podczas gdy jednocześnie liczba osób cierpiących z powodu depresji, stanów depresyjnych bądź innych zaburzeń stale rośnie. Chcąc poruszyć tę niełatwą tematykę organizatorzy proponują refleksję m.in. nad następującymi zagadnieniami:

·         smutek, melancholia, utrata, żal w kulturze (literatura, film, serial, sztuki piękne, muzyka, gry etc.);

·         depresja- aspekty społeczne i kulturowe;

·         konteksty psychologiczne;

·         konteksty kulturowe;

·         perspektywy historyczne;

·         żałoba i utrata -  przepracowywanie żałoby, społeczny odbiór żałoby etc.;

·         syndrom wypalenia, niemoc twórcza, niezdolność do pracy;

·         społeczna i jednostkowa przestrzeń żałoby, utraty etc.;

·         media i media społecznościowe;

·         komunikowanie emocji, językowe aspekty emocji;

·         doświadczenia jednostkowe i zbiorowe;

·         psychologia;

·         socjologia;

·         filozofia;

·         religia;

·         tradycja i obyczaj;

·         rodzina;

·         środowisko szkolne, przestrzeń zawodowa;

·         poradnictwo i aspekty terapeutyczne;

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres tbu.konferencja@gmail.com mija 31 maja 2024 roku. Na podany adres należy przesłać w jednym pliku:

·         abstrakt (max. 600 słów);

·         aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

·         numer telefonu oraz adres email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  https://tbukonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2024-02-21 21:39:54