Ogólnopolska konferencja naukowa „Przyjemność – kultura, sztuka, obyczaje, społeczeństwa”


-

Online

Przyjemność wpisuje się w niezwykle bogaty obszar ludzkiego doświadczenia. Jako uczucie i doznanie przewija się przez różne aspekty życia, od relacji międzyludzkich, poprzez sztukę, naukę, aż po codzienne przyjemności związane z zaspokajaniem zmysłów (jedzenia, słuchania, patrzenia, dotykania). W jaki sposób przyjemność wpływa na ludzie życie i społeczeństwo? Czy ma uniwersalny charakter czy jest może subiektywnym doświadczeniem? Jakie są też różnice między chwilową przyjemnością a długotrwałym spełnieniem? Na te i inne pytania chcemy zastanowić się, zapraszając ekspertów z różnych dziedzin, pasjonatów i uczonych do wspólnej refleksji nad tym, jak przyjemność kształtuje nasze wybory, decyzje i relacje z otaczającym nas światem. Organizatorzy konferencji z – nomen omen – przyjemnością zachęcają do przyjrzenia się m.in.. takim zagadnieniom:

·          kulturowe wizje przyjemności (literatura, film, serial, sztuki plastyczne, muzyka, reality TV etc.);

·          filozofia;

·          psychologia

·          pojmowanie i definicje przyjemności;

·          koncepcje i dyskursy;

·          historia;

·          media, social media;

·          hobby, zainteresowania, pasje (np. turystyka, moda, czytelnictwo, gotowanie, ogrodnictwo etc.)

·          tzw. guilty pleasures;

·          światopoglądy;

·          życie zawodowe;

·          życie społeczne;

·          sport, aktywność fizyczna;

·          aktywności kulturalne;

·          kulinaria, spożywanie;

·          przeżywanie przyjemności;

·          używki;

·          uzależnienia;

·          rozrywki;

·          wiek a przyjemność;

·          ekstazy;

·          erotyka;

·          przyjemności umysłu;

·          socjologia;

·          kontrowersje;

·          zakazane przyjemności – historia i współczesność;

·          konwenanse;

·          rodzina;

·          społeczności miejskie;

·          wychowanie;

·          tabuizacje;

·          wierzenia;

·          religia.

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji i koncepcji do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres pph.konferencja@gmail.com mija 21 czerwca 2024 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię

Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • aktualną afiliację i tytuł naukowy;
  • numer telefonu oraz adres email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  https://konferencjaprzyjemnosc.wordpress.com/

Aktualizacja:  2024-02-21 21:46:27