Ogólnopolska konferencja naukowa „Symbole i mity”


-

Online

Symbolika i mitologia stanowią fundamentalne źródło wielu kultur i społeczeństw kształtując je od zarania dziejów w obszarze wartości, wiedzy czy sposobie postrzegania rzeczywistości. W kontekście antropologii kulturowej oraz historii społecznej pełnią one rolę nie tylko jako narracyjne formy wyrazu, lecz także jako podstawowe narzędzie przekazu wartości i idei. Skoncentrowane wokół metaforycznych konstrukcji znaczeniowych, te kulturowe elementy oddziałują na ludzką psychikę, współkształtując indywidualne i zbiorowe wyobrażenia o rzeczywistości. Wzorce mitologiczne stają się nieodłączną częścią dziedzictwa kultowego, symbolika zaś jest językiem, za pomocą którego społeczeństwa wyrażają swoje głębokie przekonania i wartości umożliwiając komunikację na poziomie metaforycznym i abstrakcyjnym. Podejmując namysł, pragniemy zastanowić się, czy mitologia jest jedynie starożytnym dziedzictwem, czy też nadal kształtuje naszą wyobraźnię i światopogląd oraz jakie znaczenie przypisujemy mitom w erze współczesnej. Organizatorzy konferencji zachęcają do przyjrzenia się m.in. takim zagadnieniom:

·          symbol w kulturze (literatura, film, serial, sztuki plastyczne, etc.);

·          mit i mitologie jako tematy kultury (literatura, film, serial, sztuki plastyczne, etc.)

·          filozofia;

·          psychologia

·          pojmowanie i definicje symbolu;

·          koncepcje i dyskursy;

·          mitologie różnych kultur;

·          mitologie współczesne;

·          religie;

·          wierzenia;

·          sekrety i tajemnice;

·          legendy miejskie;

·          historia;

·          media, social media;

·          socjologia;

·          kontrowersje;

·          konwenanse;

·          społeczności;

·          wychowanie;

·          tabuizacje i zakazy;

·          symbolika użytkowa (np. marki, znaki towarowe, znaki drogowe, instrukcje obsługi);

·          symbol i znak;

·          różnice kulturowe.

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji i koncepcji do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres dtw.ekonferencja@gmail.com mija 7 lipca 2024 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię

Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • aktualną afiliację i tytuł naukowy;
  • numer telefonu oraz adres email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  https://konferencjasymbole.wordpress.com/

Aktualizacja:  2024-02-21 21:53:45