Ogólnopolska konferencja naukowa "Klęski, porażki, upadki"


-

Online

Częścią zarówno historii świata, jak indywidualnych doświadczeń są wszelkiego rodzaju niepowodzenia. W skali historycznej czy politycznej mogą to być upadki imperiów, końce cywilizacji, tyranii, reżimów, także klęski powstań, działań wojennych etc. W sferze kultury to schyłki epok, finał pewnych mód, trendów czy tendencji. W ujęciu ekonomicznym to także zjawiska kończące lub zwiastujące schyłkowość. W obszarze jednostkowym to różne doświadczenia wieńczące bądź to etap życia, bądź istnienie w ogóle, porażki zawodowe, uczuciowe, rodzinne. Klęski żywiołowe to przejaw nieokiełznanych praw natury, a też i ludzkich predyspozycji do skłócenia z naturalnym porządkiem trwania świata, co grozi klęską ekologiczną, a ostatecznie i zmierzchem antropocenu. Wizje klęsk, porażek i upadków to także ogromny temat kultury, która opiera się bądź to na sytuacjach faktycznych, bądź też jej autorzy kreują własne wizje schyłkowe. Wobec tak wielowątkowych i wieloaspektowych materii, organizatorzy konferencji proponują namysł nad przykładowymi problemami, jak choćby:

·          klęska, schyłek, porażka, upadek jako temat kultury (literatura, film, seriale, komiks, gry wideo, sztuki plastyczne, muzyka);

·          doświadczenia zbiorowości i jednostki;

·          narracje i dyskursy historyczne;

·          biografie, autobiografie, epistolografia, wspomnienia etc.;

·          architektura, budynki, obiekty;

·          polityka;

·          psychologia;

·          filozofia;

·          religia;

·          edukacja;

·          ekonomia;

·          społeczeństwo,

·          ekologia;

·          katastrofy, klęski żywiołowe, epidemie etc.;

·          konflikty zbrojne;

·          upadki imperiów, władców, tyranii, panowań;

·          schyłki dynastii, rodów, rodzin;

·          przedmioty, wytwory, rzeczy, maszyny, wynalazki;

·          trendy i mody;

·          profesje, których już nie ma;

·          obyczajowość;

·          tożsamość;

·          jednostka wobec przegranej;

·          emocje;

·          prawo;

·          rynek wydawniczy;

·          sport;

·          rozrywka;

·          przestrzeń.

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres kleski.ekonferencja@gmail.com mija 1 lipca 2024 roku.

Na podany adres należy przesłać w jednym pliku:

·          abstrakt (max. 600 słów);

·          aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

·          numer telefonu oraz adres email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  https://kleskaekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2024-02-21 22:00:37