Konferencja naukowa EFEMERY – DRUKI, ARTEFAKTY, ZAPISKI, MARGINALIA


-

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Wrocław, plac Nankiera 15b, 50-996 Wrocław

Zapraszamy Państwa do naukowej dyskusji na temat drobnych tekstów, przedmiotów i symboli, które powstały na użytek chwili lub konkretnego wydarzenia, dokumentują wycinek rzeczywistości bądź towarzyszyły jakiemuś procesowi twórczemu i pozostały na marginesach innych zapisków. W kręgu naszego zainteresowania jest wszystko to, co mieści się w obszernej kategorii efemer, a więc dokumenty życia społecznego, druki ulotne, akcydensy, miniteksty i ich nośniki, materiały ilustracyjne i fotografie.
Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin (m.in. językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk socjologicznych), a także pracowników archiwów, bibliotek, muzeów i innych instytucji kultury.
Proponujemy następujące obszary tematyczne:
•Rola druków ulotnych w komunikacji społecznej (broszury, plakaty, wlepki etc.).
•Wielkie znaczenia na mikroprzestrzeniach (miniteksty, lapidaria, glosy etc.).
•Drobne druki na styku dyscyplin (dawne i współczesne teksty użytkowe, narzędzia i metody badawcze).
•Formy, gatunki, podziały (w kontekście „The Encyclopedia of Ephemera” i nie tylko).
•Dokumenty życia społecznego i prywatnego (efemery eksponowane publicznie i zapiski osobiste).
•Efemery historyczne i współczesne (od informatora Acta Diurna do hipertekstu).
Konferencja jest kontynuacją gdańsko-wrocławskiej debaty nad efemerami. W 2018 roku w siedzibie PAN Biblioteki Gdańskiej odbyło się sympozjum Niemieckie i polskie druki ulotne jako media kulturowej (przeciw-)pamięci. Tekst – pamięć – region, a cztery lata później – również w Gdańsku – zorganizowałyśmy konferencję Efemeryczne i trwałe – druki ulotne w dziejach i przestrzeniach komunikacji społecznej. W tym roku zapraszamy Państwa do Wrocławia.
Termin nadsyłania zgłoszeń (formularz w załączeniu): 27 maja 2024 roku
Termin konferencji: 21–22 listopada 2024 roku
Miejsce: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Opłata: 200 złotych
(opłata zostanie przeznaczona na materiały konferencyjne i wydanie recenzowanej monografii zbiorowej)
Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt: efemery2022@gmail.com

Rada Naukowa Konferencji
prof. dr hab. Grażyna Borkowska (IBL PAN)
dr Anna Walczak (PAN BG)
dr hab. Marcin Czerwiński (IFP UWr)
dr hab. Aleksandra Oszczęda, prof. UWr (IFP UWr)
dr hab. Monika Zaśko-Zielińska, prof. UWr (IFP UWr


Aktualizacja:  2024-02-29 12:21:12