Ogólnopolska konferencja naukowa „Zbiorowości, wspólnoty, społeczności, organizacje. Koncepcje - realizacje - historia – współczesność”


-

Online

Cechą znamienną dla ludzi jest gromadzenie się, organizowanie, wspólnotowość, życie społeczne. te wszystkie wymienione pojęcia mają oczywiście i rzecz jasna różne ujęcie i definicyjne, dotyczą rozmaitych sfer aktywności i życia społecznego. Istotne są bez wątpienia konotacje historyczne, a także obyczajowo-kulturowe, regionalne etc. Wielowymiarowość i pojemność proponowanej tematyki jest o tyle istotna, że celem organizatorów jest interdyscyplinarne i różnorodne w swojej istocie pokazanie rozmaitych form łączenia się ludzi, tworzenia relacji, więzi, lecz i konfliktów. Organizatorzy konferencji zachęcają wobec tego do przyjrzenia się m.in. takim zagadnieniom:

·          wizje kultury (literatura, film, serial, komiks, sztuki plastyczne, etc.);

·          filozofia;

·          psychologia

·          definicje wspólnot, wspólnotowości;

·          organizacje pozarządowe;

·          wspólnoty religijne;

·          grupy wsparcia;

·          zrzeszenia i związki;

·          lokalność i regionalność;

·          grupy etniczne;

·          mniejszości;

·          czystki etniczne;

·          różnice kulturowe;

·          dyskursy polityczne;

·          ugrupowania polityczne;

·          związki zawodowe;

·          aktywizm;

·          działalność charytatywna;

·          organizacje ds. praw zwierząt;

·          historia;

·          tajne ugrupowania etc,;

·          teorie spiskowe;

·          terroryzm;

·          sekty i kulty;

·          media, social media;

·          socjologia;

·          społeczności sąsiedzkie;

·          kręgi towarzyskie;

·          społeczności akademickie;

·          społeczności szkolne;

·          organizacje, stowarzyszenia sportowe;

·          zrzeszenia seniorów;

·          społeczności hobbystów etc.;

·          fandomy;

·          wykluczenia.

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji i koncepcji do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres zbiorow.ekonferencja@gmail.com mija 14 czerwca 2024 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię

Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • aktualną afiliację i tytuł naukowy;
  • numer telefonu oraz adres email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://konferencjazbiorowosci.wordpress.com/

Aktualizacja:  2024-03-05