Ogólnopolska konferencja naukowa „Katastrofy, tragedie, traumy”


-

Online

Wszelkiego rodzaju kataklizmy, katastrofy, epidemie, tragedie wstrząsały społecznościami w całych dziejach ludzkości. Biorąc pod uwagę, w jaki sposób w obecnej świadomości funkcjonuje kwestia doświadczania klęsk czy nieszczęść, warto byłoby popatrzeć na to z nieco poszerzonej perspektywy rozmaitych dziedzin, a więc ujęć historycznych, socjologicznych, psychologicznych, antropologicznych, literaturoznawczych, filozoficznych, kulturowych etc. Przy tym pamiętać trzeba, że wydarzenie traumatyczne dezintegruje osobowość człowieka, a ze znajomego obrazu rzeczywistości tworzy obraz wypaczony, wrogi, którego symbole zmieniają swoje znaczenie i siłę wyrazu. Organizatorzy zapraszają zatem do podjęcia rozważań dotyczących m.in.:

·          katastrofy w kulturze i sztuce (literatura, sztuki plastyczne, film, komiks, serial, gry wideo etc.);

·          kryzysy;

·          cywilizacja a katastrofa;

·          tragedie i katastrofy – historia i współczesność;

·          końce i początki;

·          społeczne wymiary katastrof, tragedii, traumy;

·          psychologia;

·          socjologia;

·          prawo;

·          polityka;

·          ekonomia;

·          działania prewencyjne;

·          obrazy po katastrofie;

·          działania charytatywne;

·          media i social media;

·          traumy jednostkowe i zbiorowe;

·          tragedie rodzinne;

·          definicje traumy;

·          epidemie, pandemie, zarazy;

·          trauma historyczna;

·          katastrofy naturalne i wypadki;

·          zbrodnia i przemoc;

·          choroba;

·          strata materialna;

·          utrata, śmierć, żałoba;

·          dyskursy religijne i filozoficzne;

·          katastrofy ekologiczne;

·          kryzysy władzy;

·          konflikty zbrojne.

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji i koncepcji do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ktt.konferencja@gmail.com mija 30 czerwca 2024 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię

Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • aktualną afiliację i tytuł naukowy;
  • numer telefonu oraz adres email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://kttkonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2024-03-05