Ogólnopolska konferencja naukowa „Odzyskane. Odebrane”


-

Online

Tematyka konferencji dotyczy obszarów związanych z kompleksowym procesem przejęcia lub odzyskiwania różnych aspektów życia, dziedzin kultury i utraconych wartości, takich jak tożsamość, język czy tradycja. W obliczu współczesnych wyzwań społecznych, gospodarczych i kulturowych, owe zagadnienia stają się fundamentalnym elementem refleksji nad spuścizną każdego kraju i narodu, rozpoczynając od dziedzictwa historycznego, poprzez pryzmat sztuki, aż po sprawy społeczne, polityczne i ekologiczne. Konferencja nie tylko wyznacza cel analizy teoretycznej, lecz także kieruje uwagę na poszukiwanie praktycznych rozwiązań oraz inspirujący dialog, przyczyniający się do świadomego podejścia do zagadnień związanych z przejmowaniem i odzyskiwaniem. Interdyscyplinarna forma spotkania tworzy unikalne środowisko, w którym eksperci, badacze i twórcy różnych dziedzin nauki mogą wymieniać poglądy odsłaniające wspólne rozumienie tematyki z uwzględnieniem współczesnego kontekstu społeczno-kulturowego. Organizatorzy konferencji zachęcają wobec tego do przyjrzenia się m.in. takim zagadnieniom:

·          odzyskane lub/i odebrane w tekstach kultury (literatura, film, serial, komiks, sztuki plastyczne, etc.);

·          filozofia;

·          psychologia

·          wartości i obyczaje;

·          religia;

·          żałoba;

·          socjologia;

·          społeczności;

·          relacje rodzinne, emocjonalne etc.;

·          lokalność i regionalność;

·          dyskursy polityczne;

·          ugrupowania polityczne;

·          historia;

·          spuścizna narodowa;

·          teorie spiskowe;

·          media, social media;

·          prawo;

·          wykluczenia;

·          tożsamość;

·          język;

·          tradycja;

·          konflikty terytorialne;

·          dobra materialne;

·          ekologia;

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji i koncepcji do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres oo.ekonferencja@gmail.com mija 13 czerwca 2024 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię

Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • aktualną afiliację i tytuł naukowy;
  • numer telefonu oraz adres email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://konferencjaodzyskaneodebrane.wordpress.com/

Aktualizacja:  2024-03-05 14:47:02