Ogólnopolska konferencja naukowa „Między dobrem a złem. Dyskursy – dylematy – obyczaje – historie”


-

Online

Moralność i etyka to tematy uniwersalne i niezmiennie obecne we wszelkich dziedzinach życia. Dotyczą one trudnych decyzji człowieka stojącego przed dylematem wyboru pomiędzy dobrem a złem. Z tego też powodu istotne i zasadne jest pochylenie się nad złożonością ludzkiej natury, nad analizą czynników kształtujących decyzje moralne, które zmieniają się w zależności od kontekstów kulturowych, społecznych, politycznych. Niezwykle ważne stają się również odpowiedzi na pytania etyczne w obszarze nauki, biznesu czy sztuki, ukazujące rozmaite perspektywy i wyzwania. Jak postępujemy w obliczu dylematów moralnych oraz jakie wartości kierują naszymi wyborami? Poruszane podczas konferencji zagadnienia otwierają nowe perspektywy na temat relacji między dobrem a złem, inspirują do głębszego zrozumienia ludzkiej moralności i budują mosty porozumienia.. Organizatorzy konferencji zachęcają wobec tego do przyjrzenia się m.in. takim zagadnieniom:

·          dobro i zło w tekstach kultury (literatura, film, serial, komiks, sztuki plastyczne, etc.);

·          filozofia;

·          pojęcia dobra i zła;

·          psychologia

·          wartości i obyczaje;

·          religia;

·          socjologia;

·          społeczności;

·          wybory moralne;

·          historia;

·          dyskursy polityczne;

·          media, social media;

·          prawo;

·          tożsamość;

·          rodzina;

·          język;

·          tradycja i stereotyp;

·          symbolika;

·          mitologia;;

·          konflikty;

·          ekologia;

·          biografie, autobiografie;

·          nauka i edukacja;

·          ekonomia;

·          reklama;

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji i koncepcji , których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres mdz.ekonferencja@gmail.com mija 16 czerwca 2024 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię

Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • aktualną afiliację i tytuł naukowy;
  • numer telefonu oraz adres email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://konferencjadobroizlo.wordpress.com/

Aktualizacja:  2024-03-05 14:55:00