Ogólnopolska konferencja naukowa „Nienawiść – media, społeczność, kultura”


-

Online

Zrozumienie i skonfrontowanie się z problemem nienawiści we współczesnym społeczeństwie jest nie tylko aktualne, lecz również wymaga zastanowienia się nad źródłami, mechanizmami oraz skutkami tego zjawiska. Nienawiść, jako złożone i wielowymiarowe zjawisko, przenika różne sfery życia społecznego, politycznego i kulturowego, dlatego też ważna jest szczegółowa analiza różnych jego aspektów, począwszy od genezy, poprzez mechanizmy rozprzestrzeniania, aż po skutki społeczne i indywidualne. Istotna jest identyfikacja problemu, poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań oraz narzędzi, które mogą przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się nienawiści, celem budowania tolerancyjnej i zjednoczonej społeczności. Konferencja w założeniu ma być wspólnym wysiłkiem zmierzającym do zbudowania społeczeństwa opartego na szacunku i równości poprzez promowanie wartości takich jak empatia, zrozumienie i dialog. Organizatorzy zapraszają zatem do podjęcia rozważań dotyczących m.in.:

·          nienawiść jako temat tekstów kultury (literatura, film, serial, reality TV, sztuki plastyczne, muzyka etc.);

·          spory i niesnaski;

·          nienawiść jako motywacja;

·          zemsta, rewanż;

·          psychologia;

·          religia;

·          prawo;

·          polityka;

·          historia;

·          media;

·          social media;

·          zjawisko hejtu;

·          język, mowa nienawiści;

·          kontrowersje;

·          konflikty;

·          agresja, przemoc;

·          organizacje związane z nienawiścią;

·          rodzina;

·          społeczeństwo;

·          nienawiść systemowa;

·          nienawiść rasowa;

·          wykluczenia;

·          wrogość;

·          obsesja;

·          ofiary;

·          zbrodnie.

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji i koncepcji do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres nienawisc.ekonferencja@gmail.com mija 21 czerwca 2024 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię

Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • aktualną afiliację i tytuł naukowy;
  • numer telefonu oraz adres email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://nienawiscekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2024-03-05 15:17:01