40 Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Współczesne wyzwana w badaniach geografii przemysłu i usług


-

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Audytorium im. Prof. W. Danka
Kraków, ul. Podchorążych 2

Przemiany zachodzące w gospodarce krajowej i światowej stwarzają uwarunkowania dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Zmienność otoczenia, ale także uwarunkowań różnego typu wpływają pozytywnie lub negatywnie na ich działalność. Dlatego konieczna jest szczegółowa obserwacja zarówno w obrębie przedsiębiorstw, instytucji, ale także poszczególnych sektorów gospodarki i układów przestrzennych różnej skali, które powinny prowadzić do określenia możliwych skutków występujących przemian oraz ewentualnego reagowania na nie.W nawiązaniu do zarysowanych tendencji celem  

40. Międzynarodowej Konferencji Naukowej będzie prezentacja dorobku naukowego i wyników najnowszych badań w różnych układach przestrzennych w zakresie geografii ekonomicznej oraz wyzwań w prowadzonych badaniach w geografii przemysłu i usługw Polsce i na świecie.   

Ponadto zmierzać będziemy do wymiany wyników aktualnych badań w zakresie:   

  • prac badawczych w geografii przemysłu i usług w poszczególnych ośrodkach naukowychw ostatnich 30 latach;  

  • nowych trendów badań w geografii przemysłu w Polsce i na świecie;  

  • doskonalenia koncepcji metodologicznych rozwijających się na polu geografii przemysłu i usług,   

  • omówienia czynników wpływających na pojawianie się kryzysów wynikających z różnych przyczyn i sposobów radzenia sobie z ich skutkami;   

  • lokalizacji i rozwoju działalności przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych;   

  • oddziaływania polityki na kierunki rozwoju działalności produkcyjnej i usługowej;  

  • innowacyjności podmiotów gospodarczych oraz obszarów w zmieniających się warunkach.  

 

Interesującym elementem konferencji będą wystąpienia specjalnie zaproszonych gości. Swój osobisty udział potwierdzili: prof. Beata Javorcik (University of Oxford, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju), prof. Hanna Godlewska-Majkowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. Andrés Rodríguez-Pose (LSE), prof. Robert Panitz (University of Koblenz).  
Ponadto odbędzie siędyskusja panelowa z udziałem naukowców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli samorządów na temat wyzwań związanych z przemianami przemysłu i usług, a także sesja posterowa.   

 

Zachęcamy do udziału w Konferencji w szczególności:  

pracowników naukowychi naukowo-dydaktycznych z kraju i zagranicy zajmujących sięproblematykąprzemysłuiusług;doktorantówistudentów, szczególnie kierunków geograficznych,ekonomicznych,technicznych i innych zainteresowanych problematyką Konferencji; przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz zarządów specjalnych stref ekonomicznych odpowiedzialnych za politykę przemysłową oraz działalność w zakresie przyciągania inwestycji przemysłowych i usługowych; doradców metodycznych oraz nauczycieli geografii, przedsiębiorczości i przedmiotówekonomicznych, przedsiębiorców i przedstawicieli życiag ospodarczego; wszystkie inne osoby zainteresowane problematyką Konferencji. 

 

Język Konferencji:polski i angielski  

 

Zgłoszenia: zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenia poprzez e-formularz uczestnictwa na stronie internetowej konferencji(www.przemysl.up.krakow.pl) do dnia 31 października 2024r. 


Źródło:  https://przemysl.uken.krakow.pl/

Aktualizacja:  2024-03-08 17:59:43