IV DNI MŁODYCH LIDERÓW JAKOŚCI


-

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Poznań, Al. Niepodległości 10

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

Komitet Organizacyjny IV DNI MŁODYCH LIDERÓW JAKOŚCI ma zaszczyt zaprosić Państwa w imieniu Instytutu Nauk o Jakości do udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 21 i 22 maja 2024 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Wydarzenie to obejmuje:

  1. XIX FORUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH – prezentacja projektów związanych z obszaramitematycznymi konferencji, realizowanych przez studenckie koła naukowe.

  2. KONKURS PRAC SEMINARYJNYCH – prezentacja prac dyplomowych związanych z obszarami tematycznymi konferencji.

Dla Autorów najlepszych projektów i prac wyłonionych przez jury konkursowe przewidziane są atrakcyjne nagrody!

Obszary tematyczne:

  • Bezpieczeństwo, kształtowanie i ocena jakości żywności

  • Bezpieczeństwo, kształtowanie i ocena jakości produktów przemysłowych

  • Konsumenckie uwarunkowania jakości produktu

  • Zarządzanie produktem w rynkowym cyklu życia

  • Innowacyjne materiały i technologie opakowaniowe

  • Zrównoważony rozwój produktu

  • Systemowe zarządzanie jakością

Terminarz:

do 7 kwietnia 2024 - zgłoszenie udziału i proponowanej formy prezentacji (wystąpienie ustne lub poster)

do 14 kwietnia 2024 - przesłanie abstraktu i dokonanie opłaty konferencyjnej

do 5 maja 2024 - przesłanie artykułu do publikacji w monografii „Młodzi Liderzy Jakości 2024” – wydanie elektroniczne we wrześniu z nadanym numerem ISBN

Koszt udziału w konferencji wynosi 230 PLN dla każdego uczestnika Powyższa kwota obejmuje:

✓ czynne uczestnictwo w konferencji

✓ materiały konferencyjne – książka abstraktów, monografia 

✓ certyfikat potwierdzający udział w konferencji

✓ catering

✓ spotkanie rekreacyjno-integracyjne

Opłatę prosimy wpłacać na konto:

54 1090 1359 0000 0000 3501 8918 Santander Bank Polska SA
W tytule przelewu należy wpisać: DMLJ, imię i nazwisko, nazwę uczelni

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesłać poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie konferencji: https://dmlj.ue.poznan.pl

Abstrakty i artykuły prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: dmlj@ue.poznan.pl
Pozostałe informacje m.in. wytyczne dotyczące przygotowania abstraktów, publikacji oraz prezentacji lub posteru są również zamieszczone na stronie internetowej konferencji.

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku: https://www.facebook.com/DMLJUEP

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. inż. Wojciech Kozak, prof. UEP

wojciech.kozak@ue.poznan.pl


Źródło:  https://dmlj.ue.poznan.pl

Aktualizacja:  2024-03-10 12:49:26