XXIX Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego “NEW ASPECTS ON CHEMISTRY AND APPLICATION OF CHITIN AND ITS DERIVATIVES”


-

Warmiński Hotel & Conference
Olsztyn, ul. Kołobrzeska 1

  • Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w interdyscyplinarnej konferencji naukowej poświęconej badaniom naukowym w całym zakresie związanym z chityną oraz odpowiednimi enzymami, przy czym pod pojęciem chityny rozumie się także chitozan, jak i wszystkie pochodne chityny i chitozanu. 

Źródło:  http://ptchit.lodz.pl/2024/02/18/olsztyn-2024/

Aktualizacja:  2024-03-12 10:01:51