XXXV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii "Społeczna rola kartografii"


-

Uniwersytet Szczeciński, Ośrodek Wypoczynkowo-Konferencyjny
Pobierowo, Grunwaldzka

Konferencja odbędzie się w Szczecinie i Pobierowie w dniach 3–5 października 2024 roku. Jej tematem wiodącym będzie Społeczna rola kartografii, rozumiana jako pola oddziaływania map i ich twórców na państwo i społeczeństwo oraz jego kulturę i naukę. Do wzięcia udziału w konferencji zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się dawnymi mapami lub dla których mapa stanowi jeden z przedmiotów badań nad: społeczeństwem, nauką, kulturą i sztuką, zarówno w ujęciu historycznym jak i współczesnym.

Zaproszenie kierujemy, jak zawsze, do historyków, kartografów, historyków sztuki i wojskowości, archiwistów, muzealników, opiekunów zbiorów kartograficznych i wszystkich zainteresowanych dawną mapą jako źródłem historycznym. Nie ograniczamy zakresu chronologicznego.

Prosimy o zgłaszanie referatów w proponowanych obszarach tematycznych:
– obieg mapy i jej odbiór;
– prezentacja kartograficzna miejsc ufortyfikowanych;
– autor, kartograf, wydawca, rytownik w społeczeństwie;
– wydawnictwa kartograficzne jako element krajobrazu gospodarczego i kulturalnego;
– mapa jako narzędzie władzy i gospodarki;
– społeczna rola kolekcji kartograficznych;
– mapa jako atrybut władzy i prestiżu;
– mapa w podróżach, krajoznawstwie i turystyce.

Podobnie jak w poprzednich latach osobny panel przewidujemy dla doktorantów i studentów. W tym przypadku główny temat konferencji nie jest obowiązujący; zapraszamy do zgłaszania referatów poświęconych badaniom z zakresu historii kartografii we wszystkich jej aspektach, bez podziału na rodzaje map czy zakres chronologiczny.

Organizatorzy zapewniają bezpłatne noclegi i wyżywienie w ośrodku uniwersyteckim w Pobierowie, bezpłatny transport ze Szczecina do Pobierowa (czwartek) oraz z Pobierowa do Szczecina (sobota), a także udział w wydarzeniach towarzyszących.
Organizatorzy gwarantują wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje oraz przerwy kawowe pomiędzy panelami).