XVII Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków


-

Uniwersytet Rzeszowski
Rzeszów, ul. Pigonia 1

PRZEDŁUŻONY TERMIN REJESTRACJI DO 22 KWIETNIA !

Z ogromną radością pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych do udziału w XVII Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków, która odbędzie się 6 - 7 czerwca 2024 roku w murach Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Patronat nad wydarzeniem sprawuje Polskie Towarzystwo Fizyczne z oddziałem w Rzeszowie oraz Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej.

Tematyka Konferencji koncentruje się wokół zagadnień fizycznych lub ich aplikacji w innych dziedzinach nauki.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń:

• Konferencja będzie miała formę wystąpień ustnych oraz prezentacji posterowych.

• Zgłoszenia wraz z abstraktami, prosimy przesyłać poprzez formularz (https://forms.office.com/e/K4r5g2HidH) do 14 kwietnia 2024 r.

• Streszczenia powinny być przygotowane w języku polskim(lub angielskim w przypadku nieposługujących się językiem polskim). Maksymalna długość abstraktu nie może przekroczyć 1 strony formatu A4.

• Czas przeznaczony na referat wynosi 15 minut (z uwzględnieniem dyskusji), a preferowany rozmiar posteru to A1 lub A0.

• Streszczenia wystąpień zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych przeznaczonych dla uczestników Konferencji.

• Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. Informacja odnośnie wpłat zostanie przesłana po zakończeniu weryfikacji zgłoszeń, zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie.

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres e-mail knf@ur.edu.pl.

Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków to doskonała okazja do rozwijania umiejętności prezentacji swoich wyników badań, dzielenia się wiedzą oraz budowania relacji w przyjaznej atmosferze akademickiej. 

Dla tych, którzy pierwszy raz wezmą udział w takim wydarzeniu, stanowi ona świetną okazję do przełamania bariery wystąpienia publicznego.

Jako organizatorzy, cieszymy się, że będziemy mogli wspólnie z Państwem uczestniczyć w już XVII edycji naszej Konferencji, propagując zwyczaje i kulturę akademicką wśród studentów, doktorantów oraz młodych naukowców.

  

Serdecznie zapraszamy!


Źródło:  https://forms.office.com/e/K4r5g2HidH

Aktualizacja:  2024-04-15