Ogólnopolska Konferencja interdyscyplinarna pn. ALFA I OMEGA CZ. XV, 06-07.06.2024 r.


-

platforma e-learning
Kraków, ul. Okulickiego 51D/20

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję o charakterze interdyscyplinarnym, która pozwala na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki.

Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego. Udział w Konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku, a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.

Wyrażamy przekonanie, że organizowana konferencja będzie dobrą okazja do dyskusji,  a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów badań.

 

Wszystkie wystąpienia zamieszczone zostaną na platformie w postaci                        video-prezentacji lub prezentacji w formie tekstowej. Instrukcja wykonania video-prezentacji dostępna na stronie: http://www.konferencjenaukowe.online/

Ważne informacje konferencja on-line:

·        Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić kartę zgłoszeniową, która znajduje się na stronie http://www.konferencjenaukowe.online/lub formularz zgłoszeniowy dostępny                  w plikach do pobrania;

·        Konferencja odbędzie się z wykorzystaniem platformy e-learning zamieszczonej na stronie: http://www.konferencjenaukowe.online/;

·        Każdy z uczestników konferencji zobligowany jest do przesłania wystąpienia w formie video-prezentacji lub prezentacji w formie tekstowej (zapisanej w pdf) do dnia 04.06.2024 r.;

·        Prezentacje uczestników konferencji zostaną zamieszczone na platformie e-learning do dnia 05.06.2024 r.;

·        W dniu 05.06.2024 r. zostanie przesłany harmonogram konferencji z uwzględnieniem wszystkich wystąpień zamieszczonych na platformie e-learning.

 

 

Rejestracja na platformę e-learning:

·        Zakładka "e-learning" na stronie głównej http://www.konferencjenaukowe.online/

·        "Moje kursy", pozycja:  "Rejestracja"

 

 

Przebieg Konferencji:

1.     Każdy z uczestników konferencji zobligowany jest do zapoznania się z zamieszczonymi wystąpieniami w formie tekstowej oraz video-prezentacji na platformie e-learning                      w dniach 06-07.06.2024 r.;

2.     Uczestnicy konferencji zobligowani są do zapoznania się z wybranymi przez siebie video-prezentacjami oraz prezentacjami w formie tekstowej;

3.     Każdy z uczestników konferencji ma możliwość zadawania pytań poprzez adres e-mail: kontakt@konferencjenaukowe.online lub poprzez czat dostępny na platformie. Udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania jest obligatoryjne dla każdego uczestnika konferencji;

4.     Po zweryfikowaniu ukończenia konferencji zostanie wystawiony certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji;

5.     W dniu 07.06.2024 r. uczestnicy konferencji otrzymają oficjalne pismo o ukończeniu konferencji;

6.     Przesłanie materiałów konferencyjnych nastąpi 10.06.2024 r.

 

 

Ważne terminy:

 

·        Termin przyjmowanie zgłoszeń mija 01.06.2024 r.

·        Termin nadsyłania abstraktów mija 04.06.2024 r.

·        Termin nadsyłania opłaty konferencyjnej mija 04.06.2024 r.

·        Termin nadsyłania artykułów mija 15.06.2024 r.

 

Zgłoszenia należy wysłać poprzez załączony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: kontakt@konferencjenaukowe.online, rachwal.konferencjenaukowe@gmail.com lub poprzez stronę internetową.

 

 

Opłaty:

 

·        Udział w konferencji wraz z publikacją artykułu 279,00 PLN

·        Udział w konferencji bez publikacji artykułu 149,00 PLN

·        Publikacja artykułu bez udziału w konferencji 190,00PLN

·        Przedstawienie dodatkowej prezentacji podczas konferencji 50,00 PLN

 

 

Opłata obejmuje:

·        Zaprezentowanie tematu badań na platformie szkoleniowej (on-line).

·        Materiały konferencyjne oraz ich wysyłkę (harmonogram, certyfikat, faktura, upominki).

·        Wydanie oraz wysyłkę publikacji (dla osób publikujących artykuł)

·        Wydanie książki abstraktów.

 

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. inż. Czesław Nowak - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Dr inż. Agnieszka Piotrowska-Puchała - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Dr inż. Małgorzata Bogusz - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Dr Piotr Rachwał - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Dr inż. Jarosław Mikołajczyk - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Administracyjno-Ekonomiczny

Dr inż. Piotr Prus -Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Dr inż. Paweł Dziekański - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Wydział Prawa      i Nauk Społecznych

Dr Lidia Jabłońska-Porzuczek -Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

Dr Monika Wojcieszak -Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno - Społeczny

Dr inż. Anna Sieczko - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych

Dr inż. Anna Justyna Parzonko - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  Wydział Nauk Ekonomicznych

Dr Barbara Kiełbasa - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Dr Anna Janicka - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Dr Anna Zalewska- Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Wydział Nauk o Zdrowiu

Dr Monika Gałczyk- Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Komitet Organizacyjny:

Dr Barbara Kiełbasa - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Dr Anna Janicka - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Dr Paweł Kraciński - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych

Mgr Anna Maria Bach (Dobosiewicz)- Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera                        w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

Mgr Marcin Kożuchowski - Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

Mgr Ewelina Litwa - Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK  w Toruniu

Mgr Natalia Skierkowska-Kruszyńska - Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Wydział Nauk o Zdrowiu

Mgr Weronika Topka - Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Wydział Nauk o Zdrowiu

Mgr Małgorzata Kwiatkowska - Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK  w Toruniu, Wydział Nauk o Zdrowiu

Lek. Monika Prylińska - Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Wydział Nauk o Zdrowiu

Mgr Paulina Kasperska-Dębowska - Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Wydział Nauk o Zdrowiu

Dr n. med. Katarzyna Pawłowicz - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Psychiatrii

Mgr Michał Mrozek - Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Mgr Magdalena Słowik - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych

Mgr Damian Jasiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

 

Artykuły należy nadsyłać na adres e-mail: kontakt@konferencjenaukowe.online lub rachwal.konferencjenaukowe@gmail.com

 

Przesłane artykuły zostaną opublikowane w czerwcu 2024 r., w formie monografii pokonferencyjnej, pt. " POSZERZAMY HORYZONTY" (data wydania monografii: czerwiec 2024 r.).

 

 

 

 Opłata dla osób, które nie nadeślą artykułów i nie zaprezentują wystąpienia nie ulega zmianie.


Źródło:  https://konferencjenaukowe.com.pl/

Aktualizacja:  2024-03-26 15:24:41