Ogólnopolska konferencja naukowa "Miejsca"


-

Online

Miejsce – to nie tylko fizyczna przestrzeń, ale także źródło niepowtarzalnych historii, emocji i interakcji społecznych, posiadające zarówno materialne, jak i niematerialne wymiar. W obszarze tematycznym konferencji będziemy zagłębiać się nie tylko w architektoniczne detale, ale także w subtelności kulturowych, społecznych i psychologicznych aspektów, które nadają każdemu miejscu wyjątkowy charakter. Naszym celem jest nie tylko zrozumienie, jak miejsca wpływają na naszą tożsamość i wspólnoty, ale także jak my, jako społeczeństwo, wpływamy na kształtowanie miejsc, czy to poprzez tworzenie wspomnień, przekazywanie opowieści, czy zaangażowanie społeczne. Zapraszamy do zgłębienia tajemnic, jakie kryją się w zakamarkach miejsc, jak stają się one areną naszych codziennych interakcji, a jednocześnie świadkiem historycznych zmian. Wspólnie odkryjmy, jak różne miejsca odbijają się w naszych umysłach i sercach, tworząc niepowtarzalną mozaikę ludzkich doświadczeń. Konferencja taje się okazją do wymiany inspiracji, refleksji oraz skonfrontowania różnych perspektyw na rolę i znaczenie miejsc. Organizatorzy konferencji zachęcają wobec tego do przyjrzenia się m.in. takim obszarom tematycznym:

·          miejsca pamięci i dziedzictwa kulturowego;

·          wizje kultury (literatura, film, serial, komiks, sztuki plastyczne, etc.);

·          kategorie przestrzenne;

·          zabytki;

·          historia;

·          przestrzeń miejska a społeczność;

·          miejsca symboliczne i religijne;

·          miejsca kultu;

·          historia;

·          filozofia;

·          architektura;

·          sztuka miejska;

·          miejsca nawiedzone;

·          miejsca opuszczone;

·          miejsca zakazane;

·          miejsca fikcyjne (fikcyjne topografie);

·          miejsca a ekologia;

·          miejsca pracy i ekonomia lokalna

·          miejsca migracji i wielokulturowość

·          nowe technologie a przekształcanie miejsc;

·          polityka;

·          media i social media;

·          edukacja;

·          turystyka;

·          topografie;

·          dzielnice;

·          miasto a wieś;

·          społeczności i jednostki wobec miejsc;

·          lokalny patriotyzm.

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji i koncepcji do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres miejsca.ekonferencja@gmail.com mija 14 lipca 2024 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię

Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • aktualną afiliację i tytuł naukowy;
  • numer telefonu oraz adres email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://miejscaekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2024-06-17