Ogólnopolska konferencja naukowa „Wobec przemijania”


-

Online

Refleksja nad uniwersalnym aspektem ludzkiego życia, jakim jest nieuchronne przemijanie, staje się nie tylko filozoficznym zadaniem, lecz również inspiracją do lepszego zrozumienia samej istoty istnienia. Mijanie, kres życia, odchodzenie stanowić mogą przestrzeń głębokiej analizy, dialogu, poszukiwania sensu w obliczu nietrwałości życia oraz inspirować do bardziej świadomego trwania. „Przeżywamy nasze życie, jakbyśmy byli wieczni. A przecież wiemy, że nie jesteśmy. Przeżywamy swoje życie w cieniu przemijania” (Czesław Miłosz). Obszary dyskusji, które proponują organizatorzy, to m.in.::

·          kultura i jej teksty – literatura, film, serial, komiks, sztuki plastyczne, teatr;

·          filozofia przemijania;

·          sztuka i przemijanie;

·          religia i transcendencja;

·          symbolika;

·          mitologia;

·          etyka życia w obliczu przemijania;

·          psychologia;

·          przemijanie a społeczeństwo;

·          medycyna i technologia wobec przemijania;

·          kult ciała i kult młodości;

·          mody, trendy;

·          reklama;

·          edukacja o przemijaniu;

·          historia i kultura pamięci;

·          techniki radzenia sobie z przemijaniem

·          czas w życiu jednostki;

·          wymierające zawody;

·          edukacja;

·          starzenie się;

·          historia;

·          media i social media;

·          tempo zmian;

·          polityka;

·          obyczajowość;

·          kultura kuliarna;

·          język, przysłowa, powiedzenia;

·          ekologia;

·          biblioteki,

·          muzea, miejsca pamięci.

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji i koncepcji do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres do 25 sierpnia 2024 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • tytuł referatu (bez użcyia capslocka)
  • aktualną afiliację i tytuł naukowy;
  • numer telefonu oraz adres email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 220 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://przemijaniekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2024-06-17