Ogólnopolska konferencja naukowa „Zderzenia kultur”


-

Online

W erze globalizacji i intensywnych migracji, zjawisko międzykulturowości staje się nieodłącznym elementem społeczeństwa i wpływa na dynamicznie zachodzące w nim procesy. Zderzenia kultur, wywołują wyzwania, otwierają drogę nowy możliwościom, inspirują do refleksji, dialogu i współpracy. We współczesnym świecie istnieje pilna potrzeba zrozumienia, szacunku i współpracy między różnymi społecznościami. Podczas konferencji eksplorować będziemy różnorodne aspekty zderzeń kultur, od teoretycznych podstaw po praktyczne przykłady skutecznej integracji. Celem naszych dyskusji jest nie tylko zidentyfikowanie problemów, lecz także poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, które pomogą zbudować mosty porozumienia. Pragniemy zainicjować otwartą wymianę myśli, doświadczeń i perspektyw, zachęcając do refleksji nad tym, jakie wartości i tradycje niesie każda kultura oraz jak możemy skutecznie współpracować, by stworzyć harmonijne społeczeństwo.

Organizatorzy konferencji zachęcają wobec tego do przyjrzenia się m.in. takim zagadnieniom:

·          definicje i teorie związane z zderzeniami kultur;

·          wizje kultury (literatura, film, serial, komiks, sztuki plastyczne, etc.);

·          historia;

·          globalizacja i zderzenia kulturowe;

·          wpływ globalizacji na kultury lokalne;

·          migracje i wielokulturowość;

·          wyzwania i korzyści wynikające z wielokulturowości;

·          komunikacja międzykulturowa;

·          religie;

·          edukacja międzykulturowa;

·          przenikanie się elementów kukturowych;

·          sztuka i kultura jako narzędzia integracji;

·          polityka ;

·          zmiany społeczne a konflikty kulturowe;

·          innowacje i technologie w kontekście kultur;

·          kulinaria;

·          przestrzeń – stare i nowe, dawne i nowoczesne formy;

·          rola mediów i social mediów w formowaniu opinii publicznej;

·          filozofia;

·          psychologia;

·          organizacje pozarządowe;

·          mniejszości;

·          pokoleniowe zderzenia kultur;

·          subkultury;

·          społeczności sąsiedzkie;

·          tradycje w nowoczesnym świecie;

·          wykluczenia;

·          socjologia;

·          nauczanie.

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji i koncepcji do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres zderzenia.ekonferencja@gmail.com mija 29 czerwca 2024 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię

Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • aktualną afiliację i tytuł naukowy;
  • numer telefonu oraz adres email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://zderzeniakultur.wordpress.com/

Aktualizacja:  2024-04-03 17:18:27