GOURMET: dietoterapia, chemia żywności, sztuka kulinarna


-

Online (Wrocław)

W ostatnich latach można zaobserwować coraz większe zainteresowanie dietetyką, zdrowym odżywianiem i ziołolecznictwem.
Człowiek XXI wieku zauważył, że zbalansowana dieta pełni kluczową rolę w zachowaniu zdrowia i dobrostanu psychicznego. Sztywny podział na żywność i leki nie jest zgodny z rzeczywistością, gdyż tylko dawka czyni, że coś jest lekiem, aromatem czy też trucizną.
Dzięki staraniom specjalistów, badaczy i praktyków przemysłu żywnościowego coraz świadomiej możemy dokonywać wyborów, co do spożywanej żywności. Jednak czy żywność wysokoprzetworzona jest zawsze szkodliwa? Czy prawo wystarczająco chroni konsumentów? Jak zmieniają się przyzwyczajenia żywieniowe konsumentów? Czym są dzikie warzywa? Co jest inspiracją dla szefów kuchni? Jakie problemy technologiczne czekają na rozwiązanie?

***
Celem niniejszej konferencji naukowej będzie omówienie kwestii żywności i żywienia w kontekście interdyscyplinarnym. Do udziału zapraszamy wszystkich badaczy zainteresowanych jej tematyką, zaś w szczególności studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych reprezentujących kierunki związane z farmacją, medycyną, dietetyką, chemią żywności oraz kulturą żywienia. Zapraszamy do udziału badaczy specjalizujących się w różnych dziedzinach naukowych oraz praktyków, którzy w swoich badaniach podejmują się, w mniejszym bądź w większym stopniu, zagadnieniami żywności i żywienia.


Formularz dla uczestników czynnych: https://docs.google.com/forms/d/1Cbswok6gyQCmlYcxOlxwniVP3y7vk01_dh8CkHSydw0/

Wydarzenie odbędzie się w formie online 13–17 maja 2024 r. w godzinach 17–20 oraz 18 maja 9–13 (sobota) (ilość dni może uleć zmniejszeniu)

Kontynuuj czytanie na stronie Pharmacopola https://pharmacopola.pl/konferencja-dieta-2024-zaproszenie/

***
Przykładowe zagadnienia:
Zaburzenia odżywiania — rodzaje, objawy, leczenie. Klasyfikacja i diagnostyka zaburzeń odżywiania.
Mikrobiom a odpowiednia masa ciała.
Dietoterapia.
Zrównoważona dieta w kontekście diety planetarnej Interakcje leków z żywnością i żywności z lekami (paramedykamentami, suplementami diety)
Aktywność fizyczna i jej znaczenie w procesie odchudzania. Czy deficyt kaloryczny to wszystko?
Problemy związane z procesem odchudzania.
Żywność wysokoprzetworzona a rozwój chorób cywilizacyjnych.
Bezpieczeństwo żywności, HACCP.
Aspekty technologiczne związane z produkcją żywności, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety, etc. Wpływ technik kulinarnych na jakość lub wpływ na zdrowie.
Fitochemia surowców roślinnych.
Fizykochemiczne przemiany związane z obróbką żywności. Tradycyjne techniki produkcji żywności.
Etnobotanika i etnokulinaria.
Dzikie warzywa.
Zmiany w przyzwyczajeniach kulinarnych.
Tradycyjne i współczesne techniki konserwacji żywności
Historia żywienia.
Sztuka kulinarna.
Kulinaria w kulturze i sztuce.

***
Nie ograniczamy się tylko do wyżej wymienionych zakresów tematycznych, i oczekujemy również na zgłoszenia, które poszerzą zaproponowany zakres tematyczny.
Czas na wygłoszenie referatu będzie wynosił 10–15 minut.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń nie później niż do końca IV 2024 r.

Opłata konferencyjna wynosi 140 zł. W tej opłacie mieści się:
— czynne prawo do wystąpienia na konferencji,
— publikacja abstraktu w książce abstraktów, która zostanie opublikowana on-line i dostępna w Google Scholar,
— certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej,
— książka “Historia naturalna przypraw” w wersji papierowej, wraz z wysyłką.

Koszt certyfikatu w formie papierowej to 30 zł.

Kontakt z organizatorem: redakcja@pharmacopola.pl

Przewodniczący komitetu naukowego i organizacyjnego: mgr farm. Aleksander K. Smakosz
Rada naukowa konferencji: dr Bartosz Raszewski, mgr Kamil Paprotny, Michał Szymański
Komitet organizacyjny: Franciszek Kędzierski, mgr Marta K. Grochowalska, dr Mateusz Dąsal, mgr Agnieszka Banaś

Kontynuuj czytanie na stronie Pharmacopola https://pharmacopola.pl/konferencja-dieta-2024-zaproszenie/


Źródło:  http:// https://pharmacopola.pl/konferencja-dieta-2024-zaproszenie/

Aktualizacja:  2024-04-04 23:36:36