studencko-doktorancka konferencja naukowa JĘZYK - TEATR - LITERATURA XV: od słowa do słowa


-

Aula Humanitatis, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Jana Długosza
Częstochowa, Al. Armii Krajowej 36a, 42-200 Częstochowa

Instytut Językoznawstwa, Instytut Literaturoznawstwa oraz Szkoła Doktorska Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie mają zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów kierunków humanistycznych do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Język – Teatr – Literatura XV: Od słowa do słowa”. Konferencja objęta została honorowym patronatem JM Rektor Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 11 czerwca 2024 roku w siedzibie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, al. Armii Krajowej 36a oraz zdalnie - wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić własne referaty, będące efektem prac i poszukiwań badawczych, obejmujących szerokie spektrum konferencji w dziedzinach językoznawstwa, literaturoznawstwa i teatrologii oraz z dyscyplin pokrewnych. Jesteśmy otwarci na różnorodną tematykę oraz różne ujęcia badawcze, także interdyscyplinarne.

Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa abstrakty (w tym maksymalnie jeden abstrakt indywidualny i jeden współautorski). Długość wystąpienia nie powinna przekraczać 15 minut.

Informację o chęci wystąpienia zdalnie prosimy zamieścić w okienku "Uwagi"

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod tym linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKqXPr08sy49MnkfTJDJG2vGgKJptIkfT9P8CbhgZKzHGjSQ/viewform?usp=sf_link

Należy w nim podać informacje o autorze (imię i nazwisko, afiliacja, dane kontaktowe), tytuł referatu oraz abstrakt (od 100 do 250 słów) w terminie do 20 maja 2024 roku. Informacje o przyjęciu zgłoszenia zostaną podane do 24 maja 2024 roku.

Udział w konferencji jest bezpłatny.Przewidywana jest publikacja pokonferencyjna.

W sprawach dotyczących konferencji prosimy o kontakt drogą mailową: jezyk.teatr.literatura@gmail.com

Komitet organizacyjny:

mgr Katarzyna Sitek – przewodnicząca komitetu

mgr Manuela Graf

mgr Natalia Kasprzyk

mgr Anna Lauks

mgr Arleta Lizoń-Klama

Olga Mielczarek

kontakt: jezyk.teatr.literatura@gmail.com

Opieka naukowa konferencji:

dr hab. Bartosz Małczyński, prof. UJD

dr hab. Barbara Szargot, prof. UJD

dr hab. Urszula Wójcik, prof. UJD


Źródło:  http://www.ujd.edu.pl

Aktualizacja:  2024-05-16