I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Społeczeństwo wobec mediów"


-

Krynica-Zdrój

I. ORGANIZATOR

Dialogiczne Towarzystwo Naukowe - Społeczeństwo i Polityka ma zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Społeczeństwo wobec mediów". 

II. CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest wymiana myśli, poglądów oraz podzieleniem się wynikami badań naukowych w zakresie nauk: humanistycznych, społecznych i teologicznych. Szczególnie interesują nas badania z zakresu dialogu rozumianego na wskroś medialnie.

Zachęcamy do udziału wyłącznie doktorantów oraz osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora. Przewidziano 4 miejsca dla doktorantów oraz 8 miejsc dla osób posiadających stopnie oraz tytuły naukowe. 

III. FORMA ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy przesyłać do 31.07.2024 roku na adres email towarzystwa: konferencje@dialogicznetowarzystwonaukowe.pl z tytułem wiadomości "Konferencja - Społeczeństwo wobec mediów".

W zgłoszeniu należy wskazać: imię, nazwisko, tytuł naukowy/stopień naukowy, tytuł wystąpienia oraz abstrakt (nie więcej niż 200 wyrazów). 

Abstrakty będą oceniane przez Radę Programową naszego Towarzystwa.

Uwaga: po wysłaniu zgłoszenia prosimy sprawdzić foldery SPAM na swoich skrzynkach pocztowych. Nasze odpowiedzi zwrotne mogą być tam kierowane.

IV. TERMIN KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się wyłącznie w formie stacjonarnej w dniach 3.09-4.09.2024 roku w ośrodku Leśna Polana w Krynicy-Zdrój.

Wstępny plan konferencji:

- wtorek 3.09.2024 (przyjazd do godziny 14:00, zameldowanie, 16:00 – wspólna obiadokolacja, czas wolny, wieczorna integracja)

- środa 4.09.2024 (wspólne śniadanie, konferencja od godziny 9:00 [w tym obiad oraz przerwy kawowe] zakończenie ok. godziny 15:30, wyjazd)

Będą przygotowane pokoje 2-osobowe i 3-osobowe (w zależności od płci - dla mężczyzn i dla kobiet). 

Abstrakty będą podlegać weryfikacji i ocenie Rady Programowej Stowarzyszenia.

Prosimy o zgłoszenia wyłącznie osób, które będą mogły wziąć udział w całości wydarzenia (3.09-4.09.2024 r.)

V. KOSZT UDZIAŁU W KONFERNCJI

Organizatorzy pokrywają koszt pobytu (nocleg oraz pożywienie zgodnie z powyższym planem) oraz materiały konferencyjne. Koszt dojazdu i pozostałe wydatki pokrywają uczestnicy.

VI. UCZESTNICY BIERNI

Przewiduje się streaming wystąpień osób, które na to zezwolą. W takiej sytuacji będzie możliwość uczestnictwa w poszczególnych sesjach bądź pojedycznych wystąpieniach. 

Istnieje możliwość udziału biernego w formie stacjonarnej. Organizatorzy nie pokrywają kosztów pobytu uczestników biernych. Chęć uczestnictwa w wydarzeniu w formie stacjonarnej bądź zdalnej należy zgłaszać na adres: konferencje@dialogicznetowarzystwonaukowe.pl z tytułem wiadomości "Konferencja - Społeczeństwo wobec mediów".

Zapraszamy także do publikowania na łamach czasopisma "Dialogus. Naukowe czasopismo humanistyczno-społeczne".

Więcej informacji tutaj - http://dialogicznetowarzystwonaukowe.pl/pl/dialogus-czasopismo-naukowe

W imieniu Dialogicznego Towarzystwa Naukowego - Społeczeństwo i Polityka 

dr Michał Stachurski

 

Więcej informacji na temat funkcjonowania naszej organizacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: http://dialogicznetowarzystwonaukowe.pl/pl/home


Źródło:  http://dialogicznetowarzystwonaukowe.pl/pl/home

Aktualizacja:  2024-06-03