Konferencja ,,35 - lecie III RP - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Uniwersytet Pomorski w Słupsku, 4 czerwca 2024


-

Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Słupsk, ul. Arciszewskiego 22A. 76-200, Słupsk.

Serdecznie zapraszamy naukowców, doktorantów, studentów na
Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową ,,35 - lecie III RP - przeszłość,
teraźniejszość, przyszłość” organizowaną przez Koło Naukowe Historyków
działającego przy Instytucie Historii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.

Konferencja odbędzie się 4 czerwca i tematycznie będzie poświęcona 35
rocznicy wyborów kontaktowych oraz narodzinom, przeszłości i przyszłości trwającej
do dziś III Rzeczypospolitej. Zachęcamy do wygłoszenia referatów w ujęciu
interdyscyplinarnym związanych z szeroko rozumianymi dziejami Polski po 1989 r.

Mile widziana tematyka z zakresu od lat 80. XX wieku:

- Historia polityczna Polski;
- Historia gospodarcza Polski;
- Przemiany społeczne;
- Dzieje instytucji związanych ze służbą zdrowia;
- Służba cywilna w III RP.;
- Dzieje literatury polskiej;
- Technika i postęp techniczny w Polsce;
- Historia wojskowości;
- Związki wyznaniowe w III RP;
- Media w Polsce;
- Mniejszości narodowe w III RP;
- Stosunki międzynarodowe III RP;
- Kultura w III RP.

Tematy wystąpień wraz z abstraktami (300 słów max.) należy przesyłać pocztą
elektroniczną do 21 maja 2024 r., na adres: 35-lecie-iiirp-konferencja@op.pl
Opłata rekrutacyjna za udział w konferencji wynosi 100 zł.
Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić do 28 maja 2024 r., na niniejsze konto:

02 1240 3770 1111 0000 4068 0617
Przelew z zagranicy:
SWIFT/BIC: PKOPPLPW
IBAN: PL02124037701111000040680617
W tytule wpłaty należy wpisać według wzoru:

,,249-520, nazwisko i imię uczestnika, nazwa instytucji wpłacającej”
Konferencja odbędzie się w Słupsku niedaleko Ustki (20 km.).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!


Aktualizacja:  2024-04-15