VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERECJA MŁODYCH NAUKOWCÓW "WKRACZAJĄC W ŚWIAT NAUKI 2024"


-

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (budynek P)
Wrocław, ul. Komandorska 118/120

Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Wkraczając w świat nauki" odbywa się od 2014 roku.  Nasze spotkania to wyjątkowy czas, w którym zawiązują się przyjaźnie, adepci nauki zapoznają się z zainteresowaniami badawczymi swoich kolegów, co skutkuje nawiązywaniem współpracy między młodymi naukowcami z różnych jednostek badawczych.

Celem konferencji jest wymiana poglądów i idei młodych naukowców z całej Polski, a także możliwość nawiązania współpracy naukowej między uczelniami i ośrodkami akademickimi.

Konferencja jest wyjątkowa ze względu na jej interdyscyplinarny charakter oraz to, że jest skierowana wyłącznie do studentów, doktorantów i młodych naukowców ze stopniem doktora. Młodzi naukowcy mają szansę na zdobycie pierwszych doświadczeń w ramach prezentacji swoich wyników badań. W przyjemnej atmosferze odbywają się dyskusje i wymiana wiedzy, co jest niezwykle ważne w rozwoju naukowym.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z zakresu technologii żywności i żywienia (dyscyplina wiodąca), rolnictwa i ogrodnictwa, biotechnologii, nauk o zdrowiu, nauk biologicznych, nauk o Ziemi i środowisku, nauk chemicznych, inżynierii bezpieczeństwa, inżynierii lądowej, geodezji i transportu.

Serdecznie zapraszamy


Źródło:  http://www.wwsn.ue.wroc.pl

Aktualizacja:  2024-04-15 13:03:52