Ogólnopolska Konferencja Rolnictwa, Leśnictwa i Agrobiznesu


-

Online (Microsoft Teams)
Online (Microsoft Teams), Online (Microsoft Teams)

Szanowni Państwo,

Center for the Study of Science & Technology i Center for American & European Studies zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Rolnictwa, Leśnictwa i Agrobiznesu.


KIEDY?
Konferencja odbędzie się w piątek 4 października 2024 między 16.30 a 21.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na sobotę 5 października 2024.

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Celem konferencji jest dyskusja na tematy rolnictwa, leśnictwa i agrobiznesu.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli wszystkich nauk: społecznych i humanistycznych oraz przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych oraz przedstawicieli z branży.

Zgodnie z założeniem Organizatorów, konferencja jest wydarzeniem interdyscyplinarnym, które skupia się na wymianie wiedzy i doświadczeń oraz prezentacji najnowszych problemów i osiągnięć w przedmiotowych obszarach przez naukowców, profesjonalistów oraz osoby pracujące w branżach rolnictwa, leśnictwa i agrobiznesu.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• Zrównoważone rolnictwo i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego na świecie
• Robotyka rolnicza, IoT (Internet rzeczy) w rolnictwie, technologie precyzyjne, oraz rolnictwo cyfrowe
• Ochrona i zrównoważone zarządzanie lasami
• Agrobiznes i marketing rolno-spożywczy: analiza strategii marketingowych w sektorze rolno-spożywczym, rola logistyki w agrobiznesie
• Polityka rolna i leśna: dyskusja na temat aktualnych wyzwań związanych z polityką rolną i leśną
• Edukacja i szkolenia w sektorze rolniczym i leśnym
• Rozwój sektora rolniczego w Unii Europejskiej
• Wpływ rozwoju leśnictwa na globalne zmiany klimatyczne
• Zarządzanie łańcuchem dostaw w agrobiznesie
• Inwestycję w technologie rolnicze

Wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki. Akceptowane są wystąpienia w formie posteru.

Wierzymy w wolność akademicką. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.


DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.
RADA NAUKOWA CENTER FOR SCIENCE & TECHNOLOGY
• prof. dr hab. Jacek Jania (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
• prof. dr hab. Wiesław Ziaja (Uniwersytet Jagielloński)
• prof. dr hab. Beata Sadowska (Uniwersytet Szczeciński)
• dr hab. inż. Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska)
• dr n. med. Aleksandra Karykowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
• dr Valery Loumber (Dyrektor ds. akademickich)
• mgr Łukasz Darby Bartosik (Prezes Center for Science & Technology i Center for American & European Studies)


➡️UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE

➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
1️⃣ Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/83WvhmANvjAic1vw9

2️⃣ Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 24 września 2024 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 25 września 2024.

3️⃣ Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 27 września 2024.


➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
Kroki niezbędne do rejestracji na konferencję przez uczestnika biernego:

1️⃣ Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem: https://forms.gle/Zjy8Sp11y9xA4rti9

2️⃣ Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 27 września 2024.

Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3️⃣ Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2024 (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji przed dokonaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”).


➡️OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 149 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu; zawiera podpis elektroniczny Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. naukowych).
• 179 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą,


➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 69 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa Zarządu i Dyrektora ds. naukowych PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.


Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru *: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Ogólnopolska Konferencja Rolnictwa”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystępowania dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.
 

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.
 

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uniwersytet (instytucję, firmę) sugerujemy opłacenie faktury z osobistych środków i uzyskanie następnie od uniwersytetu (instytucji, firmy) we własnym zakresie zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uniwersytet (instytucję, firmę) faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z przyznaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy by dostarczyć je jednak szybciej.
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy by dostarczyć je jednak jak najszybciej, zaraz po zakończeniu konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Organizatora.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.
 

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorem Konferencji, Panem Anatoliem Tymchenko tymchenko@cfasofficial.com

Chętnie pomożemy. Do zobaczenia online!
___________________

CENTER FOR SCIENCE & TECHNOLOGY - O NAS


CENTER FOR SCIENCE & TECHNOLOGY jest organizacją naukowo-badawczą zrzeszoną w ramach rodziny organizacji międzynarodowej, europejsko-amerykańskiej Fundacji Center for American & European Studies (KRS: 0000985006, NIP: 7812019909).


Fundacja realizuje swoją misję w oparciu o przepisy ustawy o fundacjach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 21, poz. 97), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), akt notarialny o utworzeniu fundacji (sygn. repozytorium 4145/2020), postanowienie sądu o utworzeniu fundacji Nr. PO. VIII NS-REJ.KRS/033304/20/143 i swój statut.

Organem nadzorującym działalność Fundacji jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

CENTER FOR SCIENCE & TECHNOLOGY prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy oraz wszystkich innych zainteresowanych naukami ścisłymi, przyrodniczymi i inżynieryjno-technicznymi.


Źródło:  https://fb.me/e/4auTLsUCq

Aktualizacja:  2024-04-28