Cynegetica na przestrzeni wieków


MINIONA -

Zameczek Myśliwski Promnice
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Interdyscyplinarna konferencja naukowa: Cynegetica na przestrzeni wieków

Organizatorzy: Zespół badawczy realizujący projekt „Cynegetica w świecie antycznym”, Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Polskie Towarzystwo Filologiczne (oddział Katowice)

Zasięg: ogólnopolski

Termin: 01.02.2020 r.

Miejsce obrad: Zameczek Myśliwski w Promnicach

 

„Żywot łowiecki ma w sobie to niezrównanie rozkoszne, że jest cały stopniowym wcielaniem     w życie i ziszczaniem się najczarowniejszych snów (…)” – to słowa Juliana Ejsmonda, polskiego poety, bajkopisarza i tłumacza literatury. Swoją pasję do polowań realizował nie tylko podczas wypraw na zwierza, lecz także zajmując się redakcją tekstów o tematyce łowieckiej. Sama tradycja polowań, związanych bezpośrednio z modus vivendi – sposobem na przeżycie i ochroną dobytku, dobrze znana była już w czasach antycznych. Charakter wypraw myśliwskich z czasem ulegał zmianom, a dziś interpretowany jest coraz częściej przez pryzmat etyki i zagadnień związanych    z ekologią. Znane są liczne teksty z zakresu łowiectwa, dzięki którym możemy poznać szczegóły dotyczące wypraw (postaci myśliwych, stosowane techniki, najchętniej wybierane miejsca polowań). Mnogość ciekawostek i problemów interpretacyjnych daje nam szeroki wachlarz możliwości do podjęcia interesujących dyskusji i wysłuchania autorskich propozycji realizacji w/w tematu. Atmosferę konferencyjnych rozważań wzbogaci samo miejsce obrad – Zameczek Myśliwski w Promnicach. Malownicze miejsce, które od lat zachwyca i skupia uwagę krajowych    i zagranicznych turystów, zasłynęło z wypraw na zwierza organizowanych niegdyś przez właścicieli pszczyńskiego zamku i lokalnych terenów.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Cynegetica na przestrzeni wieków”. Zachęcamy do przygotowania 20-minutowych wystąpień    w ramach następujących zagadnień:

- traktaty łowieckie (analiza, recepcja)

- historia i tradycja polowań

- zwierzęta i tereny łowieckie

- relacja człowiek-zwierzę w wyprawach myśliwskich

- broń i techniki łowieckie

- słynne wyprawy na zwierza

- polowania w świetle etyki

- polowania a ekosystem

- polowania w sztuce i filmie (interpretacja)

 

Mile widziane będą także własne propozycje realizacji konferencyjnego tematu.

Zgłoszenia na konferencję (tytuł + abstrakt o maksymalnej objętości 200 słów) wraz z danymi prelegentów (imię i nazwisko, reprezentowany ośrodek naukowy, telefon kontaktowy) prosimy przesyłać do dnia 30 listopada 2019 r. na adres: edyta.gryksa@us.edu.pl. O zakwalifikowaniu do udziału w wydarzeniu poinformujemy do dnia 4 grudnia 2019 r. Opłata konferencyjna (w wysokości 400 zł) pokrywać będzie koszty druku materiałów konferencyjnych, poczęstunku podczas przerw w obradach, a także koszty związane z planowaną publikacją tomu pokonferencyjnego w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego („Szkice o antyku” vol. VI: Człowiek w relacji z naturą, MNiSW 20 pkt.).

Komitet organizacyjny: Edyta Gryksa (UŚ) i Małgorzata Wójcik (Muzeum Zamkowe w Pszczynie)


Aktualizacja:  2019-11-23