„ZDROWIE W PRODUKTACH TERAPEUTYCZNYCH REALIZOWANYCH W TURYSTYCE ZDROWOTNEJ NA WSI I TERENACH LEŚNYCH”


MINIONA -

Sala konferencyjna (parter) w budynku Uczelni Jańskiego w Łomży
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

KONFERENCJA MA NA CELU :

-   przedstawienie znaczenia zdrowia w życiu każdego człowieka i gospodarce,

- przedstawienie wyników badań naukowych dotyczących funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce,

-  odnajdowanie rezerw umożliwiających podnoszenie systemu ochrony zdrowia w Polsce,

- prezentację konkurencyjnych produktów terapeutycznych, realizowanych w turystyce zdrowotnej  na wsi i terenach leśnych,

-   integrację środowiska naukowców, praktyków i studentów w zakresie badanej problematyki.

 ZAKRES PROBLEMOWY KONFERENCJI:

-  produkty terapeutyczne wykorzystywane w turystyce zdrowotnej na wsi i terenach leśnych,

-   działania promujące produkty terapeutyczne realizowane w turystyce zdrowotnej na wsi i terenach leśnych,

-  rola kapitału ludzkiego, w tym zdrowia w zarzadzaniu turystyką zdrowotną na wsi i terenach leśnych,

-   współpraca podmiotów turystyki zdrowotnej na wsi i obszarach leśnych,

- współpraca podmiotów turystyki zdrowotnej na wsi i terenach leśnych z samorządem terytorialnym, placówkami służby zdrowia i instytucjami kształcącymi personel medyczny,

-   turystyka zdrowotna w założeniach programowych harcerstwa,

-   rola symboliki harcerskiej w krzewieniu postaw młodego pokolenia,

-   rola fizjoterapii w usprawnianiu organizmu ludzkiego,

-   działania samorządowe na rzecz rozwoju turystyki zdrowotnej na wsi i terenach leśnych,

-  finansowanie budżetowe systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,

-  cykliczny charakter finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w służbie zdrowia i jego specyfika.


Aktualizacja:  2019-11-17 16:42:13