Kultura Pokoju. Kultura Słowa


MINIONA -

Pałac i Folwark Galiny
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Problematyka V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kultura Pokoju - Kultura Słowa jest następująca:

1. Język w historii i kulturze

- historia i rozwój języka na przestrzeni dziejów

- język a sztuka i media współczesne

2. Bezpieczeństwo a język

- wpływ słowa na pokój i nie-pokój – zasady dyplomacji

- kształtowanie kultury pokoju

- wolność słowa i cenzura

3. Psychologia języka

- wpływ słowa mówionego i pisanego na psychikę człowieka

- język jako narzędzie wpływu społecznego - sztuka perswazji

4. Język w zarządzaniu i w naukach o zdrowiu

- język mówiony a pisany – znaczenie w kulturze komunikacji

- netykieta i etykieta językowa w przestrzeni instytucjonalnej

5. Rola pedagogiki w kształtowaniu kultury słowa

- wychowanie do kultury słowa

- wyzwania edukacji w zakresie kultury języka

6. Język w przestrzeni wirtualnej i informatyce

- kreatywność językowa w komunikacji internetowej

- portale społecznościowe jako współczesna forma komunikacji

Powyższa problematyka nie wyklucza innych, oryginalnych ujęć zaproponowanych przez autorów.


Źródło:  http://www.kultura.wsb.net.pl

Aktualizacja:  2019-11-22 09:39:42