Forum Interdyscyplinarne #ROZMOWA


MINIONA -

Online

Forum interdyscyplinarne to studencko-doktorancka konferencja o charakterze ogólnopolskim organizowana cyklicznie przez Koło Naukowe Studentów MISHuS KUL. Jej ideą jest stworzenie przestrzeni do interdyscyplinarnego dialogu wokół jednego wybranego tematu. Pozwala to nie tylko spojrzeć na zagadnienie z wielu perspektyw, ale także wzbogacić badania referujących o komentarze naukowców z innych dyscyplin. Jest to jednocześnie doskonała okazja do integracji środowiska MISHowego w Polsce oraz jego promocji wśród wspólnot akademickich.

Tematem kolejnej edycji (18-19.03.2021) będzie rozmowa. Wybór tego zagadnienia otwiera pole do dyskusji o niezwykle istotnych współcześnie problemach komunikacji oraz kultury słowa. Jednocześnie jest to pojęcie szeroko odnoszące się do badań z wielu dyscyplin, takich jak filozofia, prawo, językoznawstwo, literaturoznawstwo, psychologia czy historia.


W ramach tematu konferencji mogą zostać rozwinięte takie zagadnienia jak:
• rozmowa jako akt komunikacyjny,
• znajomość kultury jako ważny element rozmowy,
• filozofia jako rozmowa (Sokrates, Boecjusz, Augustyn, filozofia dialogu),
• proces leczenia poprzez rozmowę,
• rozmowa jako diagnoza,
• zaburzenia, które wpływają na proces rozmowy, np. aphasia, alzheimer,
• rozmowa jako metoda resocjalizacji,
rozwiązywanie sporów dzięki rozmowie,
• słuchanie jako niezbędny element rozmowy,
• rozmowa jako forma literacka lub dziennikarska,
• czytanie i interpretowanie jako rozmowa,
• szanse i zagrożenia internetowych rozmów.

Możliwe jest zgłoszenie innego referatu, realizującego temat wiodący konferencji.

Koszt udziału w forum to 50 zł. Obejmuje wysłanie do uczestników potwierdzenia uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji oraz pakietu konferencyjnych gadżetów.

W przypadku chęci opublikowania referatu w publikacji pokonferencyjnej (Wydawnictwo KUL) łączny koszt wynosi 100 zł.

Zgłoszenia przez formularz internetowy przyjmujemy do 14 lutego 2021 r.
Link do formularza: https://forms.gle/m3CuxegNo4CS9D6D9

Informacje o przyjętych referatach ogłosimy do 28.02.2021 r.

Bieżące informacje o konferencji można śledzić także na wydarzeniu na Facebook'u: https://fb.me/e/1XIqAo4qY

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: kolo.mishus.kul@gmail.com.


Aktualizacja:  2021-01-13