VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Biblia w literaturze, sztuce i języku" [konferencja online]


MINIONA -

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Biblia od wieków pozostaje źródłem natchnienia dla artystów i pisarzy. Twórcy każdej z epok w rozmaity sposób przetwarzali natomiast biblijne słowo na język sztuki - muzyki, ikonografii czy literatury. Obszerny stan badań oraz mnogość wydawanych dziś publikacji dotyczących interpretacji zarówno Nowego jak i Starego Testamentu udowadniają ciągłą potrzebę prowadzenia dyskursu naukowego. Biblia od tysięcy lat stanowi trzon europejskiej kultury i dla wielu jest jedyną stałą zmieniającego się świata.

Wychodząc naprzeciw aktualnej potrzebie prowadzenia badań nad obecnością Słowa Bożego i jego interpretacji w dziełach sztuki i literatury Katedra Literatury Współczesnej KUL oraz Doktoranci Wydziału Nauk Humanistycznych mają zaszczyt zaprosić do udziału w VI edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej Biblia w literaturze, sztuce i języku, która odbędzie się 24 czerwca 2021 r. - żyjemy nadzieją, że w tym roku będziemy mogli ubiegać się o status wydarzenia międzynarodowego.

Zachęcamy do zgłaszania referatów w następujących obszarach:

- Biblia we współczesnych dziełach literatury i sztuki;

- Obecność Biblii w dziełach literatury i sztuki w wiekach dawnych;

- Motywy biblijne w teatrze;

- Biblia w popkulturze - rola i znaczenie;

- Biblia w języku.

Jak Państwo widzą, zagadnienia są dosyć szerokie, jesteśmy otwarci na propozycje.

Czas wystąpienia nie powinien przekroczyć 15 minut.

Kogo zapraszamy?


- studentów

- doktorantów

- pracowników naukowych

Jak zgłosić swoje uczestnistwo?


Należy przesłać formularz zgloszeniowy i abstrakt do 300 słów na adres mailowy: biblia.w.literaturze@gmail.com


Formularz do pobrania pod adresem:

https://drive.google.com/file/d/1TpCEH9uSA_aibzCm9i6Nj7tYKOIezqct/view?usp=sharing

Wspomniany adres mailowy przeznaczony jest do kontaktu z organizatoprami, można kierować na niego swoje pytania. Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia. O przyjęciu wystąpienia poinformujemy do 9 maja. Konferencja odbędzie się 24 czerwca. Udział w konferencji jest bezpłatny. Przy wszelkich potrzebach, służymy radą.

W związku z obecną sytuacją - konferencja odbędzie się w formie online za pośrednictwem platformy Zoom.

Terminarz:

30.04.2021 - Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń

9.05.2021 - Informacja zwrotna o przyjęciu i możliwości udziału w konferencji

24.06.2021 - Konferencja Naukowa Biblia w literaturze, sztuce i języku

(W przypadku dużego zainteresowania konferencją - jest możliwość, że wydarzenie zostanie przedłużone na kolejne dni.)

Z wyrazami szacunku,

Prof. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa

Ks. dr Grzegorz Głąb

mgr Maria Miedzwiecka - sekretarz konferencji

mgr Joanna Mirek - sekretarz konferencji

mgr Olha Ilchyna - sekretarz konferencji

mgr Natalia Kuźma - sekretarz konferencji


Źródło:  https://fb.me/e/aqiZS2Kzu

Aktualizacja:  2021-02-22