50. MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM KÓŁ NAUKOWYCH W OLSZTYNIE "SEMINARIUM OBRAZOWANIA STUDENCKIEJ MYŚLI NAUKOWEJ”


MINIONA -

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Studenckie Koło Naukowe Technik Obrazowania w Diagnostyce Chorób Małych Zwierząt, działające na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Studenckie Koło Naukowe Ustrojów Politycznych CASUS z Wydziału Prawa i Administracji UWM serdecznie zapraszają do udziału w 50. edycji Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie „Seminarium Obrazowania Studenckiej Myśli Naukowej”.

Przedsięwzięcie ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest wymiana myśli naukowej między studentami i doktorantami zrzeszonymi w kołach naukowych, działających na uczelniach wyższych w Polsce i za granicą. Prezentacja aktualnego stanu badań prowadzonych w ramach studenckich kół naukowych pozwoli na poszerzenie wiedzy studentów, a także na wymianę doświadczeń oraz integrację studentów i doktorantów działających w ramach studenckiego ruchu naukowego.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 16-17 września 2021 r.

Rejestracja - przez formularz zgłoszeniowy - do 02.04.2021 r.

Formularz oraz inne ważne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.uwm.edu.pl/mskn/

Zapraszamy do udziału!


Źródło:  http://www.uwm.edu.pl/mskn/

Aktualizacja:  2021-03-05 19:03:39