"Współczesny rynek pracy"


MINIONA -

Online

Zapraszamy na OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ: "Współczesny rynek pracy"
Odbędzie się ona 12.10.2021 w godzinach 10.00-20.00 w trybie zdalnym.
Jeśli chcesz wziąć udział jako prelegent, uczestnik bierny bądź pomóc w organizacji konferencji: Dołącz do grupy:
https://www.facebook.com/groups/kolo.badan.interdyscyplinarnych/Komitet Naukowy
dr hab. n. med. Aleksandra Jezela-Stanek, prof IGiChP/MD PhD DSc, Assoc. Prof
dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE
dr hab. inż. Marta J. Monder
dr hab. Monika Czerwińska
dr Piotr Możyłowski, prof. WSH w Radomiu
dr hab. Krzysztof Wasilewski
dr Kamil Pietrasik TAiP
dr Karol Pachnik
dr n. wet. Lidia Radko
dr n. med Karolina Trzeciak
dr n. med. Joanna Dróżdż - Afelt
dr n. o zdr. Piotr Michalski
dr inż. Alicja Ponder
dr Marcin Banaszek
dr Waldemar Rodakiewicz
dr. Paweł Falenta
dr Ekaterina Baumann
dr Sergiej Rusakov
dr Włodzimierz Petryk
dr Rafał Roguski
dr Olga Hałub Kowalczyk
dr Urszula Świderska-Burek
dr Agata Kobyłka
dr Daniel Szostak
dr Anna Gębalska-Berekets
dr Stefan Pastuszewski
dr Ewa Szyp-Sochacka
dr Przemysław Kusztelak
dr Marek Kalmus
dr Paweł Łabuz
dr Dagmara Maria Boruc
dr Marzena Fedorowicz
dr Andrzej Halicki
dr Jolanta Kur-Konanowicz
dr Małgorzata Dziedzic
mgr Jan Burbo

Zagadnienia poruszane na konferencji będą mieć charakter interdyscyplinarny.Analizę dopuszczamy w sposób ogólny, jak i na konkretnych przykładach.Wartością dodaną jest z pewnością analiza w skali globalnej lub regionalnej.Zainteresowani jesteśmy wszystkimi aspektami szczególnie dotyczącymi kwestii:
 Medycznych.
 Psychologicznych.
 Prawnych i politycznych.
 Energetycznych i klimatycznych.
 Ekonomicznych.
 Społecznych.
 Urbanistycznych.
 Historycznych.
 Środowiskowych.
 Międzynarodowych.
 Przestępczości.
 Transportowych.
 Żywnościowych.
 Mieszkaniowych.
 Sytuacji demograficznej i rodzinnej.
 Szans i zagrożeń wynikających z nowych technologii i kosmosu.
 Dostępu do edukacji.
 Innych.
 Abstrakty należy przesyłać do 30 kwietnia poprzez formularz.
 Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/eoraBuWrmB9SotfJ6
 Szczegółowe wymagania dotyczące abstraktów:
 Prosimy wysłać abstrakt przez powyższy formularz rejestracyjny.
 Prosimy o podanie imię, nazwiska, tytułu naukowego oraz pełnej nazwy afiliacji.
 Abstrakt powinien liczyć 3000-4000 znaków.
 Prosimy o załączenie bibliografii.
 Prosimy o przedstawienie metodyki.
 Program konferencji zostanie przedstawiony do 16.04.2021
 Wszyscy czynni uczestnicy konferencji dostaną zaświadczenia o udziale, bierni, jeśli wyrażą taką wolę.
 Jest jeden wzór certyfikatów z pieczątką koła oraz podpisem prezesa oraz przewodniczącego komitetu.
 Faktury wystawiamy tylko z drukarni oraz poczty! (dotyczy dyplomów).
 Dyplomy zostaną wysłane w ciągu 30 dni po konferencji!
 Wkrótce zostanie udostępniony link do platformy, na której będzie odbywać się konferencja.Konferencje rozlicza firma:
SEBASTIAN ŁACIŃSKI, "USEDEV", "DOTYK PIĘKNA", "BAŁTYK POLAND"
ul. Na Wydmie 4/15
76-270 Ustka
NIP: 7742297602
Numer konta:
20 1050 1764 1000 0091 0343 9122 Sebastian ŁacińskiW tytule przelewu prosimy o napisanie: opłata za konferencję "Innowacje które zmieniły świat"ZAPRASZAMY w imieniu:
• Międzyuniwersyteckiej Interdyscyplinarnej Loży Naukowej • COGNITIONIS 
• Koła Naukowego "Eurazja"
• Blockchain Society SGH
• Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Zrównoważonego Rozwoju
• Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów Vendetta
• KN Historii Państwa i Prawa
• Koła Polityki Bezpieczeństwa Państwa
• Koła Naukowego Powszechnej Historii Prawa UR
• Slawistycznego Koła Naukowe UR
• Naukowego Koła Logopedycznego UPH
• Koła Naukowego Studentów Prawa KUL
• Koła Edytorów KUL
• Studenckiego Koła Dziennikarskiego UMCS
• Politologicznego Koła Naukowego UMCS
• Koła Naukowego Pedagogów Specjalnych UMCS
• Studenckiego Koła Fotografii Przyrodniczej UMCS
• Studenckiego Koła Naukowego Biochemików UMCS Lublin
• Koła Naukowego Inżynierów Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
• Koła Naukowego Przedsiębiorczości i Innowacji przy UEK
• Koła Naukowego Dietetyków
• Dietoterapii Katarzyna Kowalcze
• Centrum Badań Ekologicznych
• Komendy Straży Ochrony Przyrody ZŁ
• Intellect - konferencje i publikacje naukowe
• Wydawnictwa Naukowego ArchaeGraph
• Nowoczesnego Zarządzania Biznesem
• Rekuperatory PRANA Producent - strona firmowa - Stop Smog
• Marzena Zwierzycka - Language & Confidence. Zajęcia językowe i coaching
• Izabela Brzezicka BELA
• balanGO.pl - marketingi robimy
• Pollub.my Marketing
• Eterii Consulting
• Fundacji "Źródło Zmian"
• Fundacji Symbioza
• Dzwoniących Cedrów Polski
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), uczestnik biorący udział w konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych poniżej i oświadcza, że wszystkie podane przeze niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z rejestracją oraz uczestnictwem w Ogólnopolskiej Konferencji. Ponadto wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby stworzenia materiałów dokumentujących przebieg Konferencji Naukowej w postaci relacji fotograficznej, które mogą być przedstawione nieokreślonej liczbie osób za pośrednictwem Internetu. Zgoda uczestnika na wyżej określone przetwarzanie danych osobowych nie zawiera ograniczeń czasowych i terytorialnych.
Regulamin Ogólnopolskiej Konferencji dostępny u organizatorów konferencji


Aktualizacja:  2021-04-25