I Ogólnopolska Multidyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego 2.0 "MKDUS 2.0" - Konferencja On-line


MINIONA -

Uniwersytet Szczeciński (Konferencja On-Line)

I OGÓLNOPOLSKA MULTIDYSCYPLINARNA KONFERENCJA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO „MKDUS 2.0” z imiennym certyfikatem uczestnictwa oraz możliwością późniejszej publikacji

 

Szanowni Doktoranci!

Miło nam poinformować, że po kilkuletniej przerwie powraca Multidyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego „MKDUS”.

Wydarzenie odradza się z odświeżoną nazwą, w nowej rzeczywistości, w odmienionej odsłonie, w formie wznowienia znanej wcześniej edycji. Przedstawiamy Wam „MKDUS 2.0”!

Poprzednie edycje Konferencji cieszyły się znacznym zainteresowaniem Doktorantów kształcących się na polskich uczelniach wyższych. Pozytywny odbiór dotychczasowej postaci wydarzenia wiązał się głównie z jego interdyscyplinarnym charakterem. Nowa odsłona „MKDUS 2.0”, podobnie jak poprzednia edycja, jako jedna z niewielu konferencji w Polsce pozwala na zaprezentowanie badań naukowych przedstawicielom wielu dziedzin naukowych.

Serdecznie zachęcamy wszystkich Doktorantów, odbywających studia na polskich i zagranicznych uczelniach wyższych, do udziału w Konferencji oraz przedstawienia swych dokonań naukowych. Referaty mogą zostać wygłoszone w języku polskim oraz języku angielskim. Każdy Uczestnik, biorący czynny udział w wydarzeniu, otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji. Wszyscy Uczestnicy otrzymają również możliwość opublikowania materiałów konferencyjnych w formie publikacji naukowej.

Tegoroczna edycja Konferencji odbędzie się w dniach 23.06-25.06.2021 r. Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu, poprzez platformę MS TEAMS. „MKDUS 2.0” będzie składać się z następujących paneli:

 

 23.06.2021 (środa) - Panel Zielony

 

Dyscypliny naukowe: matematyka, nauki biologiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, nauki o kulturze fizycznej, nauki medyczne. 

Dodatkowa dyscyplina naukowa: nauki socjologiczne.

 

Czy zastanawiałeś się kiedyś z czym kojarzy Ci się świat? Rozpatrując go w różnych kategoriach może jest to planeta, ludzie, drzewa, kwiaty? A może świat kojarzy Ci się z czymś zupełnie innym, tym co jest niewidoczne dla Twojego oka? W teorii każdy z nas postrzega go inaczej. Dla matematyka świat może być identyfikowany z liczbami, dla fizyka z różnorodnymi zjawiskami, dla biologa z organizmami żywymi... Są również dziedziny, które identyfikują go jako aktywność fizyczną, relacje pomiędzy ludźmi czy też łączą jego istnienie z recyklingiem, troską o planetę, dbaniem o czystość. Obecna sytuacja na świecie skłania nas do różnych refleksji – w dobie pandemii obraz świata na pewno wygląda nieco inaczej... Może to właśnie Ty umożliwisz nam spojrzenie na współczesny świat z innej perspektywy niż dotychczas? 

Panel związany jest z rozmaitymi dyscyplinami, które przedstawiono powyżej. Mamy nadzieję, że dzięki swej różnorodności będzie on służył interesującym dyskusjom. Gośćmi honorowymi będą Prof. Joanna Verran oraz dr hab. Paweł Pomastowski. 

 

24.06.2021 (czwartek) - Panel Czerwony

 

Dyscypliny naukowe: filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki teologiczne, pedagogika.

 

W drugi dzień konferencji zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych tematem Językowego Obrazu Świata (JOS). Polski nurt badań nad językowym obrazem świata kształtował się w latach osiemdziesiątych oraz oparty był na teorii relatywizmu językowego Sapira-Whorfa. W ramach teorii relatywizmu językowego, język jest odzwierciedleniem praktyk kulturowych. Badania nad językowym obrazem świata stanowią uzasadnienie dla twierdzeń głoszonych przez wiele współczesnych ruchów społecznych. Dodatkowo subiektywny charakter językowego obrazu świata sprawia, że będzie się on różnił w obrębie danej grupy społecznej. W świecie, który z dnia na dzień staje się coraz bardziej pluralistyczny, JOS jest zagadnieniem coraz bardziej aktualnym. Mechanizmy relacji społecznych pomiędzy poszczególnymi grupami oraz jednostkami żyjącymi w ramach danej grupy, oraz międzygrupowo, stają się coraz bardziej złożone, dlatego warto poszukać wspólnych punktów, które pozwolą nam na konstruowanie oraz weryfikację wspólnych aparatów pojęciowych. Chcielibyśmy wspólnie z Państwem pochylić się nad zagadnieniami związanymi z językową predyspozycją pewnych procesów poznawczych z perspektywy różnych dyscyplin.

 

25.06.2021 (piątek) - Panel Fioletowy 

 

Dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, psychologia. 

 

Problematyka podejmowana podczas trzeciego dnia Konferencji dotyczyć będzie wyzwań nauk społecznych w XXI wieku. Podczas „Panelu Fioletowego” słuchacze będą mogli uczestniczyć w Sesji Mistrzów, w trakcie której głos zabiorą wybitni eksperci z zakresu wybranych dyscyplin naukowych, oraz w Sesji Doktorantów, która zostanie podzielona na cztery panele zgodnie z tematyką podejmowaną przez prelegentów. Po każdym z paneli planowana jest dyskusja nad zagadnieniami poruszanymi przez młodych badaczy. Chcemy zapewnić Doktorantom przestrzeń do żywej wymiany myśli oraz dyskusji nad efektami poszukiwań naukowych. Zależy nam na otwartości, różnorodności tematycznej oraz na prezentacji praktycznych aspektów badań Doktorantów.

 

Każdy Doktorant, który aktywnie uczestniczył w Konferencji otrzyma CERTYFIKAT potwierdzający jego udział. 

 

Istnieje również możliwość opublikowania recenzowanego artykułu konferencyjnego, który ukaże się w publikacji pokonferencyjnej za 20 pkt (czasopismo z listy ministerialnej). 

 

WAŻNE TERMINY:

- 06.04.2021 r. - 16.05.2021 r. - rejestracja Uczestników (do godz. 23:59);

- 06.04.2021 r. - 16.05.2021 r. - termin nadsyłania abstraktów (do godz. 23:59);

-01.06.2021 r. - wniesienie opłaty (publikacja);

-16.06.2021 r. - termin nadsyłania nagrań;

-23-25.06.2021 r. - termin Konferencji;

-30.06.2021 r. - nadsyłanie artykułów do publikacji.

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJI I KOSZTY UDZIAŁU:

 

-Wypełnienie formularza rejestracyjnego na Konferencję – https://tiny.pl/r2jlm

-Przesłanie abstraktu (zgodnie z wytycznymi) na maila mkdus2.0@usz.edu.pl

-Nagranie i przesłanie filmu video ze swoim wystąpieniem na maila mkdus2.0@usz.edu.pl (zostanie wykorzystany przez Organizatora w razie kłopotów technicznych);

-Aktywne uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne; 

-Osoby zainteresowane wydaniem artykułu naukowego w pokonferencyjnej publikacji są zobligowane do wcześniejszego uiszczenia opłaty (planowany koszt nie przekroczy 100,00 zł) - MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIENIA FAKTURY NA PROŚBĘ UCZESTNIKA.

 

JAK PRZYGOTOWAĆ ARTYKUŁ DO PUBLIKACJI:

 1. Objętość artykułu to 20.000 znaków ze spacjami (0,5 arkusza).
 2. Format strony A4:
 3. Marginesy (lewy i prawy) – 2,5 cm,
 4. Interlinia w tekście głównym – 1,5,
 5. Interlinia w streszczeniach i przypisach – 1,0,
 6. Tekst główny i tytuły podrozdziałów czcionka Times New Roman – 12 pkt., tytuły podrozdziałów – bold,
 7. Tekst streszczeń, przypisów i źródeł pod tabelami i rysunkami Times New Roman – czcionka 10 pkt.,
 8. Przy tworzeniu odsyłaczy obowiązuje styl zapisów APA.
 9. Tekst powinien być kompletny pod względem formalnym, tzn. powinien zawierać: stronę tytułową z podanym imieniem i nazwiskiem autora, afilicją, adresem e-mail oraz tytułem artykułu, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, wstęp, podrozdziały (ponumerowane), podsumowanie, spis literatury 
 10. Każdy autor jest zobowiązany podać swój numer ORCID.
 11. Teksty niespełniające wymogów nie będą kwalifikowane do druku.
 12. Nadesłane teksty podlegają recenzji naukowej.

JAK PRZYGOTOWAĆ ABSTRAKT (WYTYCZNE):

 

1. OBJĘTOŚĆ STRESZCZENIA – maksymalnie jedna strona (od 250 do 300 słów) w formacie A4: 21,00 cm x 29,70 cm w programie Microsoft Word (plik doc lub docx).

2. USTAWIENIA STRONY:  

- Papier A4 - szerokość 21,00 cm, wysokość 29,70 cm; 

- Marginesy - górny 2,1 cm; dolny 2,1 cm; lewy 2,8 cm; prawy 1,8 cm;

- Czcionka - Times New Roman, wielkość – 9,5 pkt., interlinia – 1,0;

- Wcięcia akapitów – 1 cm;

-Zapis jednostek w układzie SI (np. t · ha-1, g · m-2);

-W tekście można cytować literaturę wg wzoru: [Nowak 2001], [Nowak, Kowalski 2015], [Nowak i in. 2005];

-Tekst należy wyjustować.

3. KONSTRUKCJA STRESZCZENIA:

-Tytuł;

-Linijka pusta;

-Imiona i nazwiska autorów;

-Linijka pusta;

-Nazwa instytucji;

-Tytuł naukowy oraz imię i nazwisko opiekuna naukowego;

-Linijka pusta;

-Ogólne informacje na temat treści referatu;

-Linijka pusta;

-Piśmiennictwo – jest nieobowiązkowe (spis piśmiennictwa wg wzoru - autor, rok publikacji, tytuł, z jakiej książki/materiałów/czasopisma + numer strony).

Będziemy przesyłać WZÓR abstraktu bezpośrednio na email uczestników 

KONTAKT:

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu poprzez email: mkdus2.0@usz.edu.pl

 

Zachęcamy do śledzenia oficjalnego wydarzenia konferencji na Facebooku: https://www.facebook.com/events/260041759124071

Serdecznie Zapraszamy!


Źródło:  https://www.facebook.com/events/260041759124071

Aktualizacja:  2021-04-26