Ogólnopolska konferencja naukowa online "Potwory, stwory, istoty i obcy"


MINIONA -

Online

Istnieją wyobrażenia stale obecne w ludzkim oglądzie świata, kryjąc się w mitologiach, religiach, wierzeniach, przesądach, ale i w konstruktach psychologicznych, mowie potocznej, fikcji literackiej, filmowej, serialowej, komiksowej, growej czy innych formach sztuki. Krajobraz potworności towarzyszy nam więc jako ogrom imaginacji, metafor itp. służących niekiedy do opisu doświadczeń lękowych, niekiedy jako swoiste katharsis, kiedy w na własnych warunkach możemy „zmierzyć się” z upostaciowanym złem – w rozlicznych realizacjach tekstów kultury – niekiedy też możemy o kimś rzec, iż jest „potworem”. Dawna i współczesna kultura obfituje w rozmaite upostaciowania i kreacje monstrualne, toteż organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia rozważań nad m.in.:

·         antropologiczno-kulturowa konceptualizacja monstrum;

·         pojęcia i definicje;

·         potwory, stwory, istoty i obcy w kulturze współczesnej (literatura, film, serial, komiks, gry wideo);

·         stwory w dawnych kulturach, przesądach i wierzeniach;

·         mitologie i religie świata;

·         kategorie inności i obcości;

·         język a potwory;

·         wyobrażenia w sztukach plastycznych;

·         reprezentacje i koncepcje potworów;

·         psychologiczne aspekty monstrualności;

·         media i social media;

·         emocje, interpretacje i metafory – społeczeństwo, obyczaj, polityka;

·         wyobraźnia i codzienność;

Niezależnie przyjmowane będą również propozycje wystąpień niewymienione powyżej, a także studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres psio.ekonferencja@gmail.com mija 20 czerwca 2021 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą tytuł naukowy, aktualną afiliację oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 150 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerze monograficznym czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://psioekonferencja.wordpress.com


Źródło:  http://psioekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2021-04-25 23:36:40