Polish Scientific Conference NATURE 2021


MINIONA -

Lublin

Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów i młodych naukowców do udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się 12 czerwca 2021 roku. Z uwagi na obecną sytuację spotkanie odbędzie się w formie on-line. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim Uczestnikom i członkom Komitetu Naukowego możliwość owocnej dyskusji.

Opłata dokonana w terminie 16 maja – 1 czerwca 2021 r. wynosi:

  1. Doktoranci, naukowcy, jedno wystąpienie – 200 zł
  2. Studenci, jedno wystąpienie – 150 zł

Opłata dokonana po 1 czerwca 2021 r. wynosi:

  1. Doktoranci, naukowcy, jedno wystąpienie – 300 zł
  2. Studenci, jedno wystąpienie – 250 zł

Każde kolejne wystąpienie:

  • Doktoranci, naukowcy – 70 zł
  • Studenci – 50 zł

Uczestnictwo bierne– 20 zł


Źródło:  http://www.naukowcy.org.pl/polish-scientific-conference-nature-2021/

Aktualizacja:  2021-05-25 12:41:50