XIV Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt. Pedagogiczne konsekwencje pandemii


MINIONA -

Toruń

Pandemia koronawirusa COVID-19 spowodowała, że nieoczekiwanie zmuszeni zostaliśmy do zmiany dotychczasowego sposobu życia i konieczności dostosowania się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Działania, które zostały podjęte w celu powstrzymania pandemii m. in. wprowadzenie kwarantanny, zdalnego nauczania na wszystkich poziomach edukacji, pracy zdalnej, zamknięcie placówek opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, obiektów sportowych, a także wprowadzenie wielu innych restrykcji i środków bezpieczeństwa, pociągnęły za sobą określone konsekwencje m.in. edukacyjne, wychowawcze czy społeczne.

Podczas XIV Toruńskiej Pedagogicznej Konferencji Studenckiej (PKS) przyjrzymy się konsekwencjom pandemii z pedagogicznego punktu widzenia. Konferencja ma na celu stworzyć przestrzeń do dyskusji, wymiany poglądów, zaprezentowania przeprowadzonych badań i analiz na temat negatywnych i pozytywnych skutków pandemii.

W ramach konferencji proponujemy kilka głównych obszarów tematycznych:

  • edukacja zdalna z perspektywy studenta, nauczyciela, ucznia, rodzica;
  • czas wolny w trakcie pandemii;
  • życie rodzinne w czasie pandemii;
  • różne grupy społeczne w czasie pandemii.

Jesteśmy otwarci również na inne propozycje tematyczne dotyczące pedagogicznych konsekwencji pandemii. Szczególnie interesująca będzie dla nas perspektywa studenta, jednak do przesyłania abstraktów wystąpień zapraszamy wszystkich zainteresowanych podejmowaną przez nas tematyką m.in. doktorantów, doktorów, nauczycieli, przedstawicieli instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych.

W celu aktywnego udziału w konferencji należy zarejestrować się i przesłać abstrakt do 27.06.2021 r. Zapraszamy również do biernego udziału, bez konieczności rejestracji i logowania się. Link do konferencji wraz z programem będzie udostępniony w lipcu. Konferencja będzie miała formę zdalną. Udział w konferencji jest bezpłatny!

Liczymy, że tematyka oraz forma konferencji spotka się z Państwa zainteresowaniem. Zachęcamy do odwiedzania naszej oficjalnej strony https://pks.umk.pl oraz stron na facebooku: https://www.facebook.com/PKS.UMK/ oraz https://www.facebook.com/SekcjaAndragogiczna, za pośrednictwem których przekazywane będą aktualne informacje na temat konferencji.


Źródło:  https://pks.umk.pl

Aktualizacja:  2021-05-28 15:15:50