Ogólnopolska konferencja naukowa "Książki, księgi, księgozbiory"


MINIONA -

Online

Jednym z istotniejszych elementów kształtujących kulturę są książki, reprezentujące i będące świadectwem toczącej się historii, przemian w obyczajach, nauce, kulturze etc. Są jednocześnie elementem naszej codzienności, ale bywają i takie, których zakazano, takie, które wywołały skandale oraz takie, których istnienie nie jest nawet pewne. Z uwagi na mnogość problemów i dyskursów, organizatorzy zachęcają do podjęcia rozważań nad m.in..:

·         książka w kulturze i historii;

·         książki fikcyjne, metafikcja;

·         sztuka i zdobnictwo książki,

·         znaki własnościowe księgozbiorów,

·         historie wielkich księgozbiorów;

·         postaci wybitne i znane;

·         fałszerstwo i falsyfikaty; kradzieże;

·         księgi zakazane;

·         księgi zaginione;

·         mityczne i legendarne księgi i księgozbiory;

·         księgozbiory prywatne, kościelne, magnackie, szlacheckie;

·         etyka księgarska i wydawnicza;

·         korporacje wydawnicze i księgarskie;

·         księgarskie oraz wydawnicze kontrowersje i skandale;

·         sztuka ilustrowania;

·         pomyłki wydawnicze;

·         białe kruki;

·         biblioteki historyczne i ich spuścizna;

·         książki i autorzy;

·         biblioteki;

·         korporacje wydawnicze;

·         wydarzenia czytelnicze i księgarskie;

·         książki a cyfrowość – czytniki, multiformaty;

·         książki w mediach i social mediach.

Niezależnie przyjmowane będą również propozycje wystąpień niewymienione powyżej.


Źródło:  https://ksiazkiekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2021-05-31 19:24:15