Sport – zemstą na nudę


MINIONA -

Hotel Sezam
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy. Tematyka konferencji określona w temacie. Uczestnikami konferencji mogą być pracownicy naukowi, dydaktycy, studenci, osoby zainteresowane tematem. Udział w konferencji może być stacjonarny (o ile sytuacja na to będzie pozwalać) jak i zdalny. Wszelkie wątpliwości, pytania można kierować na adres mailowy: pedagogika@pedkat.pl Osoby które w ciągu roku akademickiego 2021/2022 wezmą udział w 3 konferencjach przez nas odgazowanych i opublikują 3 teksty mogą wziąć udział w projekcie badawczym pt: „Świat nauki drogą ku przyszłości”.


Źródło:  http://www.pedkat.pl

Aktualizacja:  2021-07-04 20:10:36