Międzynarodowa Konferencja Wyzwania Europy Środkowej i Wschodniej Vol. 2 - "Nowe - stare populimzy"


MINIONA -

Katowice

Mówi się, że historia często zatacza koło. Stwierdzenie to, z całą pewnością można uznać za prawdziwe, obserwując wzrost popularności populistycznych ruchów politycznych 
w Europie.  Mediatyzacja polityki, rosnące poczucie alienacji niektórych grup społecznych 
a także kryzys konserwatywnego modelu rodziny i zmiany społeczne sprawiają, że od pewnego czasu nikt już nie pyta polityków o programy wyborcze. Wybory coraz częściej wygrywa się stosując chwytliwe hasła. 

Współczesny populizm różni się od „tradycyjnego” – mamy obecnie szeroki dostęp do informacji, możemy komentować działania polityków w mediach społecznościowych 
i weryfikować ich przekazy. Warto zadać pytanie co sprawia, że w dzisiejszych czasach, populizm polityczny gwarantuje sukces wyborczy?

Organizatorzy konferencji zapraszają studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do dyskusji o wyżej opisanym fenomenie. Do udziału w konferencji zapraszamy szczególnie politologów oraz historyków, jednak ze względu na interdyscyplinarny charakter wydarzenia zachęcamy również do wysyłania zgłoszeń badaczy reprezentujących inne dyscypliny.

Państwa wystąpienia mogą poruszać dowolną problematykę. 

W szczególności mile widziane są tematy związane z:

Ø  Historią ruchów populistycznych na przestrzeni wieków

Ø  Rolą przywódcy w ruchach populistycznych

Ø  Podłożem historycznym warunkującym rozwój populizmów

Ø  Popularnością literatury populistycznej

Ø  Populizmem w starych i nowych mediach

Ø  Typem idealnym tradycyjnego i współczesnego populisty

Ø  Różnicą między demagogią a populizmem

Ø  Ruchami populistycznymi i degeneracją elit przywódczych

Ø  Deepfake a populism

Ø  Populizm z perspektywy elit

Ø  Fenomen populizmu w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Ø  Populizmem w polityce

Ø  Populizmem w ekonomii

Ø  Przyszłością populizmów

Ø  Sylwetką sympatyka ruchów populistycznych

 

Konferencja odbędzie  się 1 września 2021 roku w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams.  Opłata konferencyjna obejmuje druk oraz wysyłkę certyfikatu 
za pośrednictwem poczty. Koszt wysyłki na terenie Polski wynosi 11 zł, w przypadku wysyłki 
za granicę, kwota ustalana jest indywidualnie. 

Opłatę należy uiścić do 20 sierpnia 2021 roku na następujący numer konta: 26 1140 2017 0000 4102 1286 5244 (Odbiorca: Zuzanna Sielska). Prosimy,  aby w tytule przelewu wpisać swoje imię i nazwisko oraz „Opłata konferencyjna” – np. Jan Kowalski Opłata konferencyjna.

            Czynny oraz bierny udział można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego pod adresem: "Wyzwania Europy Środkowej i Wschodniej vol. II: Nowe-stare populizmy" (google.com) lub wysyłając zgłoszenie na adres mailowy: challenges.wns@us.edu.pl. Zgłoszenie wysłane drogą mailową musi zawierać:

·       Imię i nazwisko wraz z afiliacją,

·       Tytuł wystąpienia,

·       Streszczenie – ok. 500 znaków

·       Adres mailowy,

·       Adres korespondencyjny.

 

Na zgłoszenia czekamy do 15 sierpnia 2021 roku, do godziny 23:59.


Źródło:  https://www.facebook.com/events/938075260092638/?active_tab=about

Aktualizacja:  2021-07-07