Jakość jedzenia a zdrowie człowieka


MINIONA -

Internet

Zapraszamy na OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ: "Jakość jedzenia a zdrowie człowieka"
Odbędzie się ona w godzinach 10.00-20.00 w trybie zdalnym.

Jeśli chcesz wziąć udział jako prelegent, uczestnik bierny bądź pomóc w organizacji konferencji:
Dołącz do grupy:
https://www.facebook.com/groups/164769195637590

Zagadnienia poruszane na konferencji będą mieć charakter interdyscyplinarny.
Analizę dopuszczamy w sposób ogólny, jak i na konkretnych przykładach.
Wartością dodaną jest z pewnością analiza w skali globalnej lub regionalnej.
Zainteresowani jesteśmy wszystkimi aspektami szczególnie dotyczącymi kwestii:
 - Medycznych.
 - Psychologicznych.
 - Prawnych i politycznych.
 - Energetycznych i klimatycznych.
 - Ekonomicznych.
 - Społecznych.
 - Urbanistycznych.
 - Historycznych.
 - Środowiskowych.
 - Międzynarodowych.
 - Przestępczości.
 - Transportowych.
 - Żywnościowych.
 - Mieszkaniowych.
 - Sytuacji demograficznej i rodzinnej.
 - Szans i zagrożeń wynikających z nowych technologii i kosmosu.
 - Dostępu do edukacji.
 - Innych.
 

Abstrakty należy przesyłać do 30 lipca poprzez formularz.
 Formularz rejestracyjny:
https://forms.gle/ufm3DS7ACmDQGmi38
 

Szczegółowe wymagania dotyczące abstraktów:
 - Prosimy wysłać abstrakt przez powyższy formularz rejestracyjny.
 - Prosimy o podanie imię, nazwiska, tytułu naukowego oraz pełnej nazwy afiliacji.
 - Abstrakt powinien liczyć 3000-4000 znaków.
 - Prosimy o załączenie bibliografii.
 - Prosimy o przedstawienie metodyki.
 - Program konferencji zostanie przedstawiony do 30.07.2021
 

Wszyscy czynni uczestnicy konferencji dostaną zaświadczenia o udziale, bierni, jeśli wyrażą taką wolę.
 Jest jeden wzór certyfikatów z pieczątką koła oraz podpisem prezesa oraz przewodniczącego komitetu.
 Faktury wystawiamy tylko z drukarni oraz poczty! (dotyczy dyplomów).
 Dyplomy zostaną wysłane w ciągu 30 dni po konferencji!
 Wkrótce zostanie udostępniony link do platformy, na której będzie odbywać się konferencja.

Konferencje rozlicza firma:
M&M WELLNESS KAMILA MAJOR-MARSZAŁEK
ul. Gąsiorowskich 10/19, 60-704, Poznań
NIP: 6172090251

ZAPRASZAMY w imieniu:
• Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów Vendetta
• KN Historii Państwa i Prawa
• Koła Naukowego Przedsiębiorczości i Innowacji przy UEK
• Komendy Straży Ochrony Przyrody ZŁ
• Intellect - konferencje i publikacje naukowe
• Wydawnictwa Naukowego ArchaeGraph
• Rekuperatory PRANA Producent - strona firmowa - Stop Smog
• balanGO.pl - marketingi robimy
• Eterii Consulting
• Fundacji "Źródło Zmian"
• Dzwoniących Cedrów Polski

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), uczestnik biorący udział w konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych poniżej i oświadcza, że wszystkie podane przeze niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z rejestracją oraz uczestnictwem w Ogólnopolskiej Konferencji. Ponadto wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby stworzenia materiałów dokumentujących przebieg Konferencji w postaci relacji fotograficznej, które mogą być przedstawione nieokreślonej liczbie osób za pośrednictwem Internetu. Zgoda uczestnika na wyżej określone przetwarzanie danych osobowych nie zawiera ograniczeń czasowych i terytorialnych.
Regulamin Ogólnopolskiej Konferencji dostępny u organizatorów konferencji


Źródło:  https://www.facebook.com/events/131137305799368/

Aktualizacja:  2021-07-26 21:13:58