IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin"


MINIONA -

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aula Schumana w bud. 21
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana  Wyszyńskiego w Warszawie

Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie

 Zarząd Główny Stowarzyszenia Penitencjarnego ‘’Patronat''

Zapraszają  do wzięcia udziału w:

IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin’’.

Problematyka wsparcia osób opuszczających Zakłady Karne oraz ich rodzin jest stałym przedmiotem zainteresowań badaczy zajmujących się resocjalizacją i wielu służb społecznych zaangażowanych w kierunku pomocy tym osobom.

Zapraszamy do udziału w Konferencji: kryminologów, pedagogów resocjalizacyjnych, psychologów, socjologów, kuratorów, pracowników socjalnych, oraz przedstawicieli innych dyscyplin zainteresowanych problematyką Konferencji.

W naszej dyskusji będziemy odwoływać się zarówno do teorii, aktualnych wyników badań naukowych, jak również do praktyki. Zamierzeniem Konferencji jest wypracowanie obszaru wspólnych działań teoretycznych i empirycznych, które znajdą zastosowanie w praktyce.

Konferencja  bezpłatna, w formie hybrydowej

Uczestnicy otrzymują certyfikaty

Formularz zgłoszeniowy na IV Międzynarodową Konferencje Naukową ,,Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin’’:

https://docs.google.com/forms/d/1-p3VFz2a4pqDZVHA4jl7L0Sa_qBT1HFMIivjufOtJhk/viewform?edit_requested=true


Aktualizacja:  2021-08-05