Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uczelni Medycznych DocUMed


MINIONA -

AULA 1000 CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Bardzo serdecznie zapraszamy doktorantów, studentów i młodych naukowców na II edycję Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów Uczelni Medycznych DocUMed, która odbędzie się w dniach 22 – 24.10.2021r. Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi!

Konferencja DocUMed pod hasłem „Libertas et ipsa scientia” ma na celu przede wszystkim integrację społeczności doktorantów oraz stworzenie możliwości do nawiązywania współpracy naukowej w przyszłości.

Jest to wyjątkowa inicjatywa wychodząca naprzeciw potrzebom młodych naukowców – możliwość prezentacji zarówno prac oryginalnych, jak i poglądowych. Każdy doktorant niezależnie od stopnia zaawansowania badań może zaprezentować siebie i swój dorobek naukowy. Interdyscyplinarność konferencji stanowi również dodatkowe  kryterium zwiększające obszar tematyczny wydarzenia. Brak sztywnych i konkretnych wytycznych odnośnie tematyki wystąpień, prezentacje powinny dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio człowieka XXI wieku pod hasłem roboczym: choroby cywilizacyjne w ujęciu interdyscyplinarnym.

Konferencja skierowana jest do doktorantów i młodych naukowców nie tylko z Uczelni medycznych, których obszar zainteresowań naukowych obejmuje dziedziny nauk, tj: medycyna, farmacja, biotechnologia, kosmetologia, fizjoterapia, zdrowie publiczne, biologia, biochemia i nauki pokrewne.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej:

http://doc.umed.pl

oraz na Facebooku:

link do fanpage na FB: https://www.facebook.com/Doc-UMED-107041027636177

link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/2855205904746208


Źródło:  http://doc.umed.pl/

Aktualizacja:  2021-08-18