8th International Conference “Human – Nutrition – Environment”


MINIONA -

Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Technologii Żywności i Żywienia, Katedra Bioenergetyki, Analizy Ż
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej 8th International Conference “Human - Nutrition - Environment”, która odbędzie się w dniach 13-14.10.2021 w Uniwersytecie Rzeszowskim. 

https://sites.google.com/view/human-nutrition-environment/home

Konferencja jest bezpłatna - organizowana w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości. 

Patronat nad konferencją objęli: JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego - prof. dr hab. Sylwester Czopek, Prezes Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności - prof. dr hab. inż. Agnieszka Kita oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. 

Podczas konferencji prezentowane będą wyniki badań z obszaru nauk rolniczych, technologii żywności i żywienia, biologii czy ochrony środowiska. 

Zachęcamy do rejestracji przez stronę internetową konferencji do 30.09.2021 r.


Źródło:  https://sites.google.com/view/human-nutrition-environment/home

Aktualizacja:  2021-09-22 11:41:21