Teologia azjatycka w Polsce. Stan badań


MINIONA -

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Na konferencji zostanie zaprezentwany stan badań nad teologią Dalekiego Wschodu w teologicznej literaturze polskojęzycznej. Konferencja służy także integracji środowiska teologicznego zajmującego się problematyką spotkania chrześcijaństwa z Dalekim Wschodem. Podczas konferencji będzie dostępna publikacja "Studium teologii azjatyckiej. Study of Asian Theology" pod redakcją profesora Uniwersytetu Opolskiego Dariusza Klejnowskiego-Różyckiego.


Źródło:  https://drive.google.com/file/d/1hfB1YZZq2D0BP_OhAC4YbIySfslFkRSg/view

Aktualizacja:  2021-09-22