Webinarium, e-szkolenie „Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne"


MINIONA -

Wrocław

Exante Wydawnictwo Naukowe zaprasza do udziału w webinarium pt. „Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne”.

 

 Termin e-szkolenia: 23–24.10.2021 r. (dzień pierwszy: godz. 15:00–19.00; dzień drugi: godz. 10:00–14:00).

 

Program

 

„Ustawa 2.0”, „Konstytucja dla Nauki”, w tym akty wykonawcze: omówienie  zmian w zakresie ubiegania się o stopień doktora (z uwzględnieniem zmian w obszarze publikacji naukowych)

 

SESJA 1. Kilka uwag o studiach doktoranckich/szkołach doktorskich i rozprawie doktorskiej

Uwarunkowania prawne stopnia naukowego doktora i rozprawy doktorskiej

Dla kogo doktorat i po co?

Etapy doktoryzowania się

Organizacja czasu pisania rozprawy doktorskiej

Korzyści i koszty doktoryzowania się – bilans in plus i in minus

 

SESJA 2. Ramy koncepcyjne pracy doktorskiej

Wybór tematu (zasady konstrukcji tytułu) i promotora

Przygotowanie planu doktoratu (konspekt, spis treści)

Wstęp i zakończenie: struktura, zasady przygotowania

 

SESJA 3. Część teoretyczna dysertacji doktorskiej

Źródła bibliograficzne i ich selekcja

Strukturalizacja materiału

Opracowywanie materiałów źródłowych

Typowe błędy popełniane w trakcie redakcji części teoretycznej

Techniki usprawniające prace nad tekstem

 

SESJA 4. Część empiryczna dysertacji doktorskiej

Wybór metod, technik, narzędzi badawczych

Problem badawczy – istota i struktura

Hipoteza i teza w pracy doktorskiej

Materiał pierwotny i wtórny – zasady jego opracowania

Bariery badań własnych

Prezentacja wyników badań własnych

Analiza i konfrontacja (dyskusja) pozyskanych wyników

Reguły wnioskowania na podstawie pozyskanych danych

 

SESJA 5. Uwarunkowania formalne pracy nad dysertacją doktorską

Istota i konstrukcja autoreferatu

Recenzja rozprawy doktorskiej (mierniki oceny, uwagi krytyczne recenzentów, odpowiedzi na recenzje)

Obrona rozprawy doktorskiej (kwestie organizacyjne i merytoryczne)

 

 

W cenie: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat.

 

Więcej informacji, w tym rejestracja: https://exante.com.pl/konferencje-dla-doktorantow/

 

Jeżeli nie masz czasu na udział w szkoleniu we wskazanym terminie, zapraszamy do zakupu nagrania ostatniego zrealizowanego webinarium i/lub przewodnika w przystępny sposób prezentującego materiał omawiany w trakcie webinarium.


Źródło:  https://exante.com.pl/konferencje-dla-doktorantow/

Aktualizacja:  2021-10-04 23:16:20