Przeszłość i współczesność w przestrzeni badań i zagadnień naukowych


MINIONA -

Łódź

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych badaczy - studentów i doktorantów oraz doświadczonych pracowników naukowych i ekspertów w danej dziedzinie nauki do wzięcia udziału w konferencji oraz przygotowania artykułu do zbiorowej monografii naukowej. Publikacja zostanie wydana przez Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, które jest ujęte w wykazie wydawców recenzowanych monografii naukowych MNiSW (I poziom).


Zgłoszenia i wszelkie pytania w sprawie konferencji prosimy kierować na adres mailowy:
konferencje@macrosinvestment.pl
Przyjmowane są wystąpienia o charakterze naukowym, przeglądowym, case study itp.
Konferencja ma na celu omówienie aktualnych zagadnień badawczych młodych naukowców, dotyczących historycznych i współczesnych aspektów naukowych.

Abstrakty do publikacji naukowej (ok. 1000 - 2000 znaków ze spacjami) lub pełne teksty, prosimy przesyłać na adres:
wydawnictwo@archaegraph.pl - jako temat wiadomości prosimy wpisać: Przeszłość i współczesność

Dodatkowo w wiadomości prosimy o określenie, czy bierze Pan/Pani udział zarówno w konferencji oraz publikacji artykułu, czy w pojedynczym aspekcie.

Kalendarz:

5- 30 października - przyjmowanie abstraktów

29-4 listopada informacja o kwalifikacji

5- 10 listopada przyjmowanie materiałów

Konferencja 12 listopada

Opłata publikacyjna: 200 zł
Opłata konferencyjna: 150 zł


Źródło:  https://www.archaegraph.pl/

Aktualizacja:  2021-10-11 13:35:51