Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym t. 3


MINIONA -

Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Wielotomowa publikacja zawiera szeroką formułę tematyczną, która obejmuje wieloaspektowe zagadnienia związane z muzyką takie jak: dzieło muzyczne i jego konteksty, twórczość kompozytorska (polska i obca), programy nauczania muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym i muzycznym, rola muzyki w społeczeństwie, jej aspekty socjologiczne i psychologiczne, rola mediów w kształtowaniu świadomego odbiorcy muzyki (sztuki), wydarzenia muzyczne, edukacja wobec zagrożeń cywilizacyjnych, polityka państwa w zakresie edukacji muzycznej (artystycznej) w Polsce (w krajach europejskich /pozaeuropejskich) oraz rola sztuki w kształtowaniu świadomości obywatelskiej i cywilizacyjnej.

Punktacja MEiN 20 punktów.
Jednocześnie informujemy, że tomy wydania "Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym. Studia i szkice" znajdują się w zbiorach biblioteki Columbia University w Nowym Jorku, Kongresu Stanów Zjednoczonych i in.

Wydanie publikacji planowane jest na  2022 r.
termin nadsyłania artykułów:        10 stycznia 2022
(forma elektroniczna)

formularz rejestracyjny (do 15 grudnia 2021): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBTd9zuqHQUCl86ajjsYGu1J5wjxOxJbW4vIvKLEaTffWCKA/viewform 


Źródło:  https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/jednostki-naukowe/instytut-muzyki

Aktualizacja:  2021-11-10