Ludzie nauki prezentacja tematyki badawczej lub przeglądowej cz. 21 i cz. 22


MINIONA -

Kraków

Konferencja   Interdyscyplinarna  - wszystkie dziedziny naukowe

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, magistrów, studentów.

a) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

b) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej. Preferowana objętość artykułu to około 22.000 znaków, jednak jeśli autor prześle artykuł o mniejszej ilości znaków również zostanie opublikowany.

Trzy konferencje:  Warszawa 11.12.2021,  Kraków 22.01.2022,  Wrocław 26.03.2022

WSZYSTKIE KONFERENCJE ODBYWAJĄ SIĘ ONLINE. CERTYFIKATY I KSIĄŻKI ZOSTANĄ WYSŁANE POCZTĄ TRADYCYJNĄ

W dniu konferencji książka z artykułem do odbioru – Recenzowana Monografia (wersja papierowa książki) 


Źródło:  http://4intellect.com/

Aktualizacja:  2021-11-14